Ondanks de medische vooruitgang zijn babyboomers momenteel minder gezond dan hun ouders op deze leeftijd waren

Obesitas en een gebrek aan beweging eisen hun tol, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Slechts 13 procent van de babyboomers, die geboren zijn in de eerste twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog, verkeert op middelbare leeftijd nog in 'excellente gezondheid'. Toen hun ouders die leeftijd hadden, was 32 procent nog zo gezond. De babyboomgeneratie heeft een reputatie van actief zijn en het uitstellen van hun pensioen. Maar dat beeld leek niet overeen te komen met wat artsen in hun spreekkamers zagen", aldus hoofdonderzoeker Dana King van de West Virginia University School of Medicine. "Daarom besloten we hen te vergelijken met de generatie ervoor op diezelfde leeftijd." 39 procent van de onderzochte babyboomers (tegenwoordig tussen de 46 en 64 jaar oud) had ernstig overgewicht, wat een generatie eerder maar 29 procent was. Ongeveer 16 procent van de babyboomers heeft diabetes, in tegenstelling tot 12 procent van hun ouders vroeger. Tegenwoordig hebben bovendien twee keer zoveel mensen op middelbare leeftijd een wandelstok of rollator nodig.

Imidacloprid wordt steeds vaker in normoverschrijdende concentraties in de Noord-Hollandse wateren aangetroffen

Dit blijkt uit de jaarlijkse metingen die het waterschap het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de door haar beheerde oppervlaktewateren. Behalve imidacloprid werden in 2012 ook meer normoverschrijdingen aangetroffen voor andere bestrijdingsmiddelen dan in 2011. Het betreft hier o.a. de middelen carbendazim en metyl-pirimifos. Ook worden er regelmatig verboden bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen (o.a. dinoterb, diuron, dnoc). De Milieufederatie maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling. Imidacloprid wordt in 58% van de meetpunten aangetroffen (in 2011 was dan nog in 52% van de meetpunten). In 10% van de metingen werd de norm overschreden, in 2011 was dit nog maar in 2% Er is dus sprake van een forse toename van het aantal overschrijdingen.

De koninginnenpage had in 2012 in Nederland het slechtste jaar sinds 1999

De koninginnepage (Papilio machaon) is de grootste onder onze inheemse dagvlinders en voor velen ook de mooiste. De soort wordt gevonden op zowel droge als vochtige graslanden waar een hele reeks planten voorkomen van de familie van de schermbloemigen Umbelliferae, maar komt niet voor op plaatsen met intensieve landbouw. De koninginnepage kan verspreid over heel Vlaanderen waargenomen worden, voornamelijk in heuvelachtige streken. Hij is zeldzamer in Nederland, waar hij alleen te vinden is in het zuiden. Hij werd in Nederland ook in 2012 nog wel op veel plekken gevonden, maar de aantallen waren dramatisch laag. Sinds 1999 had de koninginnenpage niet meer zo'n slecht jaar.

Insectensterfte bedreigt de voedselketen

Alle planten en dieren in de natuur zijn van elkaar afhankelijk. Ze hebben elkaar nodig, de één is het voedsel voor de ander. Planten groeien met hulp van energie uit zonlicht en elementaire bouwstoffen, in het proces van fotosynthese. Dit noemt men de primaire productie. Alles wat daarna komt heet secundaire productie, dat begint bij plantenetende dieren. Kleine dieren worden gegeten door grotere dieren en die, op hun beurt, weer door nog grotere. Dode planten, dieren en uitwerpselen zijn voedsel voor de opruimers in de natuur, die uiteindelijk de biomassa weer afbreken tot de elementaire bouwstoffen. Zo'n reeks van eten en gegeten worden heet een voedselketen. Als de insecten zouden worden uitgeroeid, vernietigen we een onmisbare schakel in de voedselketen, en alle levensvormen die boven die schakel staan zijn dan ook gedoemd uit te sterven. Bijen en andere insectensoorten zijn ook om een andere reden onmisbaar voor de voedselketen. Zonder insecten raakt de bestuiving van wilde planten, landbouwgewassen en fruitbomen ernstig verstoord. De afgelopen jaren treedt er een grote sterfte op onder bijenvolken en andere insectensoorten zoals vlinders en wespen. De wetenschap tastte aanvankelijk in het duister over de oorzaken. Gedacht werd aan de invloeden van elektromagnetische straling, maar ook aan landbouwgif. Inmiddels zijn er steeds meer onderzoeken die neonicotinoiden, nieuwe typen gewasbeschermingsmiddelen, als oorzaak aanwijzen. Wageningen Universiteit en de Nederlandse overheid spreken dit nog steeds tegen. In Groot-Brittannië houdt het parlement nu hoorzittingen over de effecten van deze middelen.

"Pesticiden kunnen kikkers binnen het uur doden"

Nieuw onderzoek veronderstelt dat pesticiden en andere chemicaliën een significante rol spelen in de wereldwijde achteruitgang van amfibieën. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. De wetenschappers achter de studie zeggen dat het zowel "verbazingwekkend" als "alarmerend" is dat veelvoorkomende pesticiden zo giftig kunnen zijn, en dat in dosissen die goedgekeurd zijn door overheden. De onderzoekers uiten ook kritiek op hoe de pesticiden getest worden. "Je zou niet denken dat producten, die geregistreerd zijn op de markt, zo'n giftig effect hebben", zegt Carsten Brühl van de Duitse universiteit Koblenz-Landau. "Het is het simpelste effect dat je je kan inbeelden: je spuit de pesticide op de amfibie en die sterft. Dat moet zich vertalen in een dramatisch effect op gehele populaties."

Nieuwe zuiveringstechnieken verwijderen 80 tot 100% van de gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater glastuinbouw

Uit onderzoek geïnitieerd door het Platform Duurzame Glastuinbouw zijn drie waterzuiveringstechnieken naar voren gekomen die 80 tot 100% van de gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater van de glastuinbouw kunnen verwijderen. Deze technieken kunnen daarmee een bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit in tuinbouwgebieden en het beschikbaar houden van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw. Het gaat om de volgende vier technieken: ozon met en zonder actiefkoolfilter, waterstofperoxide + lagedruk-UV, waterstofperoxide + middendruk-UV en elektrochemische flocculatie. De technieken zijn op semi-praktijkschaal getest met Standaard Water; dit is een gestandaardiseerd glastuinbouw lozingswater met daarin gangbare hoeveelheden meststoffen, vervuilingen en 12 gewasbeschermingsmiddelen. Ook is een vergelijk met praktijkwater van een rozenbedrijf gemaakt. Met ozon (zonder koolfilter) en met waterstofperoxide + UV (lagedruk en middendruk) wordt een gemiddeld zuiveringsrendement van 80% bereikt. Voor individuele stoffen lag de afbraak soms hoger en soms lager. Als ozon in combinatie met een actiefkoolfilter wordt toegepast, kan bij kortstondige belasting een zuiveringsgraad van 100% worden bereikt.

Koning der zeevogels in het nauw

Vanwege zijn grootte is de albatros onbetwist de koning onder de zeevogels. De op surfplanken lijkende vleugels dragen de vogel maanden achtereen en tienduizenden kilometers ver over de uitgestrekte zeeen en oceanen. Altijd op zoek naar voedsel dat zich ergens in het donkere water onder hem bevindt. De lange lijnvisserij is momenteel misschien wel de grootste bedreiging voor albatrossen en andere zeevogels, waaronder grote stormvogels en pijlstormvogels. Naast de 100.000 albatrossen sterven jaarlijks ook nog eens 200.000 andere zeevogels deze gruwelijke dood. Dat is iedere twee minuten één zeevogel, vierentwintig uur per dag.

De vlucht van de Condor - El Condor Pasa

De Condor (Vultur gryphus) zweeft hoog boven het landschap met de kop omlaag gericht, soms wel op een hoogte van 5000 meter. De opstijgende warme lucht ( thermiek ) wordt door de vogels op de zelfde wijze benut als dat een piloot van een zweefvliegtuig dat doet. In grote kringen zweven ze op de thermiek hoger en hoger, steeds hun aandacht op het landschap beneden hen gevestigd. Een Condor kan net als de andere gieren soorten zeer grote afstanden afleggen om aan voedsel te komen.Deze vogels zijn de grootste roofvogels op onze Aarde en naast de Reuzen Albatros de grootste vliegende vogels. De Condor is een aaseter wat duidelijk aan de enigzins kale hals en kop van de vogel is te zien. De Condor heeft het moeilijk in onze geïndustrialiseerde tijd. Niet alleen wordt zijn leefgebied steeds kleiner, maar ook wordt zijn voortbestaan bedreigd door vergiftigde prooidieren en kadavers die door boeren worden neergelegd om de vogels te vernietigen en zodoende hun jonge vee te beschermen. Het is een beetje hetzelfde verhaal als voor vele andere roof en stootvogels. De mens is in hun voortbestaan, zoals bij de meeste wilde dieren, de grootste bedreiging.

Fruit en groenten bevatten resten van pesticiden

De groenten en fruit bevatten zelden meer resten van pesticiden dan wettelijk toegelaten, maar er zijn vaak wel sporen van meerdere producten. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) die Eos magazine kon inkijken. Ongeveer 80 procent van het fruit en 60 procent van de groenten in de Belgische rekken bevat resten van pesticiden, stelt het voedselagentschap. Het FAVV voerde in 2011 1.800 routinecontroles uit op groente- en fruitstalen. Overschrijdingen van de wettelijke norm zijn zeldzaam: op 1,3 procent van het fruit en 2,7 procent van de groenten is de achtergebleven hoeveelheid pesticide te hoog. Overtredingen komen onder meer voor bij bepaalde tropische en rode vruchten, verse kruiden en chilipepers. Vaak bevatten producten meerdere sporen. Op meer dan 60 procent van de gecontroleerde appels, druiven, aalbessen en sla werden 3 of meer verschillende producten aangetroffen. Appels en peren bevatten gemiddeld 3,5 en in sommige gevallen 8 verschillende pesticidenresidu's. Op één aardbeienstaal werden 12 producten gevonden. Wat het effect is van al die stoffen samen, is nog onduidelijk, stelt het wetenschapsmagazine Eos.

Zorgwekkende oppervlaktewaterverontreiniging met bestrijdingsmiddelen in akkerbouw gebieden van de Wieringermeer en Wieringerwaard

Noord-Holland is een landbouwprovincie, met mooie groene landerijen en productieve akkers. Het vruchtbare akkerland levert veel op. Helaas heeft deze opbrengst een keerzijde. Om al deze agrarische productie te beschermen, wordt er veel gebruik gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. Met name in periodes van veel neerslag bestaat er de kans dat de stoffen van de erven wegspoelen en in het oppervlaktewater terecht komen. We noemen dit erfemissies. Om te kijken welke stoffen - en in welke hoeveelheden - in het water terechtkomen, doet het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de periode 2011-2015 onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen in dit gebied. In 2011-2012 zijn er op vier locaties in met name de Wieringermeer en Wieringerwaard metingen verricht. Het betrof gebieden die gedomineerd worden door akkerbouw. In het oppervlaktewater in deze akkergebieden werden het afgelopen onderzoeksjaar maar liefst dertig verschillende stoffen aangetroffen. Gelukkig werden er nauwelijks normen overschreden. Daarnaast werden er ook vier verboden middelen aangetroffen: dinoterb, diuron, metalaxyl, dnoc. Het aantreffen van zoveel gewasbeschermingsmiddelen vanuit de akkerbouw in het oppervlaktewater is zorgwekkend.