Algemeen

Canada’s wildlife are in trouble

The Living Planet Report Canada, published today, is the most comprehensive synthesis of Canadian wildlife population trends ever conducted. It shows that on average from 1970 to 2014, half of monitored vertebrate wildlife species in the study suffered population declines. Of those, average decline is 83 per cent since 1970. The picture is also worrisome for Canada’s federally protected species. Since 2002, when the Species at Risk Act became law, federally listed at-risk wildlife populations declined by 28 per cent, the report shows.

De boomkikker zal uitsterven in de Achterhoek door insectenschaarste

Begin 1900 was de boomkikker (Hyla arborea) nog een algemeen voorkomende soort in ons landschap, maar door een steeds intensiever agrarisch gebruik is de kwaliteit van het leefgebied hard achteruit gegaan. In Nederland is deze soort nu zeldzaam. Versnipperde populaties komen voor in het zuiden en oosten in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen; de Achterhoek in Gelderland heeft de grootste populatie van het land, doorlopend in de populatie in Oost-Twente in Overijssel.

Insektensterben muss gestoppt werden

Es kann keinen Zweifel mehr geben, dass das „Insektensterben“ von großer Tragweite ist, für die Landwirtschaft, für die Ökosysteme und die Biodiversität im Land, und nicht zuletzt für alle, die sich einen Frühling ohne Schmetterlinge nicht vorstellen können. Fakt ist ein Rückgang von Insekten und insektenfressenden Wirbeltieren in Deutschland. Als Hauptgrund für dieses „Verschwinden“ wird jeweils der Einsatz von systemischen Insektiziden vermutet. Diese Stoffe wirken auf das Nervensystem und somit auf den Orientierungssinn und das Verhalten von Insekten und anderen Gliedertieren.

Europe's salamanders may be doomed

Until recently, the Bunderbos was the best place in the Netherlands to find fire salamanders (Salamandra salamandra). But starting around 2008, the population in the Bunderbos began to plummet for no apparent reason. When Frank Pasmans and An Martel, veterinarians here at Ghent University, heard about the enigmatic deaths, they recalled extinctions caused by Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), a highly lethal fungus that infects more than 700 species of amphibian. Yet tests for Bd at their lab were negative.

Bund bestätigt: Schweizer Biodiversität im Sinkflug

Ein aktueller Bericht des Bundes bestätigt, was unlängst befürchtet wird: Immer mehr Lebensräume, Pflanzen- und Tierarten sind bedroht. Über ein Drittel – weit mehr als in anderen europäischen Ländern – der beobachteten Pflanzen-, Tier- und Pilzarten werden aufgrund der Ergebnisse als bedroht eingestuft. Der häufige Einsatz von Pestiziden im Ackerbau ist verheerend für Insektenpopulationen. Auch in unserem Nachbarland sind die Bestände der Insekten im Sinkflug: In Deutschland ist mancherorts der Fluginsektenbestand seit 1989 um 80 Prozent geschrumpft (naturschutz.ch berichtete).

De rijke biodiversiteit in het Berkelland wordt door de industriële landbouw aangetast

Berkelland, één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland met een oppervlakte van zo'n 285.000 km2, behoort tot de top 50 van Nederland als het gaat om biodiversiteit in de natuur met maar liefst 1161 planten- en diersoorten. De herhaalde ruilverkavelingen, waaronder in het gebied rond Beltrum, hebben het landschap een rechtlijnig karakter gegeven, weg van het oude Kampenlandschap met heggen en houtwallen en bochtig lijnenspel. Het heeft grote gevolgen gehad voor de omringende flora en fauna. Veel soorten zijn verdwenen of hebben de grootste moeite om zich in stand te houden.

Een natuurramp die alles op het spel zet

Verschillende keren in de wereldgeschiedenis hebben grote rampen het toenmalige leven bijna volledig uitgeroeid. Een onderzoek dat vandaag verschijnt in de Proceedings of the National Academy of Sciences laat zien dat de uitstervingsgolf die zich sinds de jaren 1970 voltrekt nog onderschat wordt. Omdat we meestal enkel de soorten oplijsten die volledig uitgestorven zijn of daar zeer dichtbij staan, maar niet hoe soorten achteruitgaan. De onderzoekers brachten het leefgebied van 27.600 soorten vogels, amfibieën, reptielen en zoogdieren in kaart.

Zuid-Holland roeit met milieuverontreiniging met imidacloprid insecten en de insectivoren uit

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Zuid-Holland. Dat blijkt uit een in 2014 verschenen rapport van het kennisinstituut Alterra. In twaalf jaar tijd is het aantal akker- en weidevogels met meer dan dertig procent achteruit gegaan, en het aantal exemplaren van bedreigde soorten van de zogenaamde rode lijst met zeventig procent. Bedreigde soorten die in Zuid-Holland al jaren sterk achteruitgaan zijn bijvoorbeeld de zilveren maanvlinder (Boloria selene), de groene glazenmaker (Aeshna viridis), de grutto (Limosa limosa), de patrijs (Perdix perdix) en de boomvalk (Falco subbuteo).

Vast reduction in insect numbers indicative of declining nature everywhere

The vast reduction in insect numbers is indicative of generally declining nature everywhere, from birds to elephants, and wildflowers to frogs and toads. There are exceptions, especially with larger and more charismatic species, including otters and peregrine falcons. Generally, though, the trend is downwards. Because all nature is connected the declines in different groups are connected. Thus, fewer insects means fewer insect-eating birds, such as swallows, swifts and skylarks.

Oppervlaktewaterverontreiniging met imidacloprid bedreigt de kamsalamander

De Kamsalamander (Triturus cristatus) is de grootste inheemse watersalamander. Het is er een van de meest bedreigde amfibieën. De achteruitgang van de kamsalamander gaat sneller dan die van andere Europese soorten, wat waarschijnlijk te maken heeft met de hogere eisen die gesteld worden aan de waterkwaliteit. Vervuiling van het oppervlaktewater is dan ook de belangrijkste oorzaak van de terugval. In Nederland komt de Kamsalamander voor ten zuidoosten van de lijn Vlissingen-Groningen.