DONATIES

In juli 2010 heb ik een baanbrekende ontdekking gepubliceerd in het tijdschrift Toxicology (bijlage). Daarin wordt overtuigend aangetoond dat het risico van chronische blootstelling van geleedpotigen (daaronder bijen) aan een relatief nieuwe categorie bestrijdingsmiddelen, de zogenaamde neonicotinoiden, die voornamelijk door Bayer CropScience worden geproduceerd, zwaar onderschat is. Over deze conclusie bestaat op dit moment algemene overeenstemming. De ontdekking verklaart de sedert een aantal jaren sterk verhoogde insectensterfte (bijlage). De neonicotinoiden zijn een belangrijk product van Bayer CropScience, die per jaar honderden miljoenen oplevert.

Ik heb in een recente Editorial in het Open Access Journal of Toxicology aangetoond dat Bayer na mijn publicatie van 2010 al haar mechanistische studies van de jaren 1990, die volkomen in overeenstemming waren met mijn conclusies, over boord gooide om de dans te ontspringen, d.w.z. om de neonics niet van de markt te hoeven nemen (bijlage). Ze hebben de producten op de markt weten te houden en veel geld verdiend terwijl ze wisten dat daarmee de insecten werden uitgeroeid.

Ik wil graag een procedure starten waarin Bayer aansprakelijk wordt gesteld voor de milieuschade die ze met neonicotinoïden uit winstbejag hebben veroorzaakt. Mij staat een fonds voor ogen waarmee natuurherstel wordt gefinancierd. Als mensen dit initiatief met een donatie willen ondersteunen kan dat door overboeking op rekeningnummer NL54 ABNA 0624 6825 95 t.n.v. ETS Nederland BV te Zutphen.

w.g. Dr. Ir. H.A. (Henk) Tennekes
Consultant in Toxicology
Experimental Toxicology Services (ETS) Nederland BV
Frankensteeg 4
7201KN Zutphen, The Netherlands
www.toxicology.nl
www.disasterinthemaking.com
www.farmlandbirds.net