Imidacloprid wordt steeds vaker in normoverschrijdende concentraties in de Noord-Hollandse wateren aangetroffen

Dit blijkt uit de jaarlijkse metingen die het waterschap het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet naar het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in de door haar beheerde oppervlaktewateren. Behalve imidacloprid werden in 2012 ook meer normoverschrijdingen aangetroffen voor andere bestrijdingsmiddelen dan in 2011. Het betreft hier o.a. de middelen carbendazim en metyl-pirimifos. Ook worden er regelmatig verboden bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen (o.a. dinoterb, diuron, dnoc). De Milieufederatie maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling. Imidacloprid wordt in 58% van de meetpunten aangetroffen (in 2011 was dan nog in 52% van de meetpunten). In 10% van de metingen werd de norm overschreden, in 2011 was dit nog maar in 2% Er is dus sprake van een forse toename van het aantal overschrijdingen.

Bron: Milieufederatie Noord-Holland, februari 2013
http://www.mnh.nl/Leefomgeving/NieuwsLeefmilieuIndustrie/130131_imidacl…