Weidevogels

Das Aussterben der Großtrappen ist nur noch eine Frage der Zeit

Als 1996 ganze 57 Großtrappen (Otis tarda) in Deutschland gezählt wurden, schien das endgültige Aussterben der charismatischen Vogelart nur noch eine Frage weniger Monate zu sein. Dabei waren gerade mal 60 Jahre vergangen, als alleine in der Mark Brandenburg noch 3.400 Großtrappen gezählt wurden. Was war geschehen? Und was musste geschehen, dass der Exodus für Deutschland doch noch verhindert werden konnte?

De weidevogels van Overijssel en de IJsseldelta gaan de ondergang tegemoet

De informatie over de ontwikkelingen van de weidevogels is gebaseerd op het weidevogelmeetnet van de provincie Overijssel dat in 1994 is gestart. Uit het weidevogelmeetnet blijkt dat het eerst vooral de grutto en de veldleeuwerik waren die in aantallen afnamen. Sinds 2000 gaat het echter ook slechter met de scholekster, kievit en wulp (zie figuur). In verschillende delen van Salland en Twente zijn ze nu vrijwel verdwenen. Maar ook in sommige polders in West-Overijssel is sprake van een achteruitgang.

Voordracht van Henk Tennekes over de achteruitgang van weidevogels in het Oudeland van Strijen

De vogels hebben afgelopen jaren flink terrein verloren in het Oudeland van Strijen, een Natura 2000-gebied. De weidevogelstand holt er achteruit. Bij een laatste telling in 2016 bleek het aantal weidevogels ten opzichte van 2004 en 2007 met ruim de helft te zijn afgenomen. Vooral de grutto Limosa limosa, tureluur Tringa totanus, veldleeuwerik Alauda arvensis, graspieper Anthus pratensis en in mindere mate de gele kwikstaart Motacilla flava hebben het moeilijk, zo blijkt uit onderzoek.

Vermont's grassland birds continue to decline in numbers

Grassland-nesting bird populations continue to decline in numbers in Vermont, according to recent surveys conducted by the Vermont Fish & Wildlife Department and the U.S. Fish and Wildlife Service. Bird species that nest in grasslands include vesper sparrows (Pooecetes gramineus), grasshopper sparrows (Ammodramus savannarum), bobolinks (Dolichonyx oryzivorus), and eastern meadowlarks (Sturnella magna), among others.

Met de vlinders en boerenlandvogels verdwijnt ook de koekoek uit ons land

In heel West-Europa zijn we in enkele tientallen jaren misschien wel de helft van de koekoeken (Cuculus canorus) kwijtgeraakt. Een van de oorzaken is de afname van dag- en nachtvlinders. Koekoeken leven van de rupsen van deze vlinders. In Groot-Brittannië is er een duidelijke relatie gevonden tussen de afname van de koekoek en een sterke afname van rupsen. Het is heel waarschijnlijk dat ook in Nederland het aanbod van voedsel is afgenomen. Dit zal vooral invloed hebben op de periode net na uitvliegen wanneer de jonge koekoek zelf voedsel moet verzamelen en overschakelt op rupsen.

De meeste weidevogellegsels in West-Overijssel worden door vossen opgegeten

Het aantal nesten van weidevogels dat succesvol uitkomt is 'alarmerend laag' in delen van West-Overijssel. Dat blijkt uit een uitgebreid predatieonderzoek dat in opdracht van Agrarisch Natuur Collectief Noordwest-Overijssel in 2016 en 2017 is uitgevoerd in drie Overijsselse gebieden. Dooronder ook het Staphorsterveld tussen Hasselt en Zwartsluis. Afhankelijk van het gebied en de weidevogelsoort wordt 44 tot 67 procent van de legsels opgegeten.

Der Star, ein Vogel in Schwierigkeiten

Die Zeiten, in denen man im Herbst Tausende Stare (Sturnus vulgaris) in großen Wolken fliegen sah, scheinen vorbei. Eine Stunde vor Sonnenuntergang sammeln sich die Stare an ihrem Schlafplatz, am liebsten in der Nähe von Schilf, und fliegen rasant durch die Lüfte. Mit ihren Flugmanövern zeigen sie, dass sie mehrere Formationen und „Gestalten“ am abendlichen Himmel mühelos beherrschen. Der Beobachter staunt, dass sie nicht versehentlich zusammenstoßen. In ganz Deutschland sind in den vergangenen zwei Jahren circa eine Million Brutpaare verlorengegangen.

The population of 28 British bird species more than halved over periods of 31–48 years

The 20th annual BirdTrends report highlights the rapid decline of the greenfinch, whose population has dropped by 59pc in the UK in just ten years. Bird experts say the decline is caused by a widespread and severe outbreak of a disease called trichomonosis, which first affected bird populations in 2006. The steepest long-term populations declines measured are for Turtle Dove, Tree Sparrow, Willow Tit, Grey Partridge and Nightingale, which have all declined by 90% or more since 1967, as, almost certainly, has Lesser Spotted Woodpecker.

Feldvögel sind seit 1995 in Brandenburg um ein Drittel zurückgegangen

Zum Verschwinden vieler Feldvögel hat die Landesregierung auf Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion Details herausgegeben – und die Befunde sind alarmierend: So ist der Bestand an sogenannten Agrarvögeln seit 1995 in Brandenburg um ein Drittel zurückgegangen. Einige Vogelarten sind um mehr als die Hälfte dezimiert worden – etwa Kiebitz Vanellus vanellus (minus 77 Prozent) und Feldsperling Passer montanus (minus 31 Prozent).