Beleid en debat

Het land van Bartje wordt het afvalputje van de industriële landbouw

'De situatie in Drenthe is zorgwekkend', zegt het internationale vrouwen- en milieunetwerk Women Engage for a Common Future (WECF) over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe. WECF publiceert in deze Week Zonder Pesticiden een nieuw rapport "Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe", waaruit blijkt dat de helft van de gevonden bestrijdingsmiddelen geclassificeerd wordt als zeer gevaarlijk. Daarnaast blijkt Drenthe voor duurzame landbouw hekkensluiter in Nederland.

De lelieteelt bedreigt de drinkwatervoorziening van Groningen

Sinds 2010 is de lelieteelt in het Drentsche Aa-gebied explosief gegroeid. Dit blijkt uit cijfers van het Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa die gepresenteerd zijn in het Overlegorgaan Drentsche Aa. De groei vormt, volgens de milieuorganisatie een bedreiging voor de waterkwaliteit van de Drentsche Aa en daarmee ook voor de drinkwatervoorziening uit de Drentsche Aa. De afgelopen jaren is het areaal bollenteelt in het Drentsche Aa-gebied gestegen van 52 ha in 2010 naar 189 ha in 2016.

Het Nederlandse grondwater is verontreinigd met bestrijdingsmiddelen

De kwaliteit van het grondwater in Nederland laat sterk te wensen over. Dat zegt onderzoeksinstituut KWR na een landelijke inventarisatie die zij uitvoerde. Bijna al het ondiepe grondwater bevat chemicaliën, aldus KWR. Dit betreft bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en andere verontreinigende stoffen. Hetzelfde geldt voor zo’n 40% van het diepe grondwater. Het is voor het eerst dat de verontreiniging zo breed in beeld is gebracht. Het onderzoeksinstituut gebruikte hiervoor de meetgegevens die door de provincies in 2015 en 2016 zijn verzameld.

De terugloop van baardvleermuizen - Jan Mager legt de vinger op de zere plek

De Provincie, maar ook de Zoogdiervereniging, wil blijkbaar niet zien dat gelijktijdig met de explosieve groei van de bollenteelt in de provincie Drenthe de vlinderpopulaties zijn afgenomen. Dat bijen en hommels en andere insecten het moeilijk hebben. En dat dus ook vleermuizen in aantal afnemen.’ Aan het woord is vleermuisdeskundige van IVN-afdeling Hoogeveen Jan Mager. Hij is lid van Vleermuiswerkgroep Drenthe (VleD), werkend onder de paraplu van Zoogdiervereniging Nederland.

Swiss water contains too much pesticide, says water industry

More must be urgently done to protect Switzerland’s drinking water, according the Swiss water and gas industry association (SSIGE). One fifth of drinking water samples analysed by the national underground water testing organisation (NAQUA), contained levels of pesticides and nitrates above acceptable levels. And 30% of measurement points, contained very high levels. The highest concentrations were found in underground water, which supplies 80% of Swiss drinking water, mainly in areas with intensive agriculture.

Bodenerosion wird zur globalen Gefahr

Fruchtbare Böden gehen verloren. Ein Viertel der weltweiten Landoberfläche ist degradiert, Steppen und Wüsten breiten sich aus. Rund 1,5 Milliarden Menschen sind in ihrer Existenz betroffen. "Unser Land. Unser Zuhause. Unsere Zukunft", lautet der Slogan zum Welttag für die Bekämpfung der Wüstenbildung Welttag am 17. Juni. Das UN-Sekretariat zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) betont die zentrale Rolle, die fruchtbares Ackerland für die weltweite Entwicklung spielt, und dass dies auch im Zusammenhang mit der globalen Flüchtlingsbewegung steht.

Concern over pesticides in Swiss drinking water supplies

Higher-than-normal levels of pesticides have been found in 20% of the nation’s drinking water supplies from groundwater, prompting industry calls for tougher action to cut the costs of treating the water. A fifth of the samples seen in national monitoring data contained pesticide levels higher than the acceptable limit of 0.1 microgram (0.001 milligram) per liter. Some measurement points even exceeded 70%, Swiss newspaper NZZ am Sonntag reported on Sunday. “There is a need for action,” said Martin Sager, director of the Swiss Gas and Water Industry Association.

Incompetent toelatingsbeleid van neonicotinoïden gedocumenteerd in de jaarverslagen van het Ctgb 2011-2016

Jaarverslag 2011: "Neonicotinoïden zijn in het afgelopen jaar herhaaldelijk onderwerp van discussie geweest onder wetenschappers, in de media en de politiek. In de Tweede Kamer leidde deze discussie onder andere tot een verzoek aan de regering om de reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïden opnieuw te toetsen op de effecten op de gezondheid van bijen, en hierbij ook expliciet eventuele subletale effecten mee te nemen. Het Ctgb heeft in opdracht van de staatssecretaris van EL&I de herbeoordeling van 55 middelen uitgevoerd.

Schlechte Werte für Hälfte der Gewässer in Deutschland

Mehr als die Hälfte aller Gewässer in Deutschland sind in einem unbefriedigenden bis schlechten Zustand. Das ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Für die Küste sieht es nach der Antwort des Umweltministeriums noch schlimmer aus: Hier ist kein Küstengewässer in einem sehr guten oder guten Zustand. Kein einziges Küstengewässer kommt nach der Bewertung des Umweltministeriums die Note „Gut“ oder „Sehr gut“. Für Niedersachsen werden fünf Küstengewässer als mäßig beurteilt, acht als unbefriedigend.

Viele Arten kämpfen ums Überleben

Der 22. Mai war der Internationale Tag der biologischen Vielfalt – doch nach wie vor verschwinden viele Arten. Das von der Europäischen Union gesetzte Ziel, diese Entwicklung bis spätestens 2020 zu stoppen, wurde bislang nicht erreicht: „Es ist eher davon auszugehen, dass wir viele weitere Arten, Lebensräume und genetische Vielfalt bis zum Ende dieser Dekade verlieren werden“, sagt Gernot Segelbacher, Professor für Wildtierökologie und Wildtiermanagement der Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.