Beleid en debat

The impact of insecticides on shrimp aquaculture in north eastern Australia

The use of pyrethroid and neonicotinoid insecticides has increased in Australia over the last decade, and as a consequence, increased concentrations of the neonicotinoid insecticide imidacloprid have been measured in Australian rivers. Previous studies have shown that non-target crustaceans, including commercially important species, can be extremely sensitive to these pesticides.

De talrijke normoverschrijdingen van fipronil in het oppervlaktewater worden onvoldoende in kaart gebracht

Het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) is de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht waar beneden geen negatief effect is te verwachten. Voor oppervlaktewater is de MTR-waarde voor fipronil sinds 11-11-2013 uiterst gering: 0,00007 microgram per liter = 0,07 nanogram per liter = 70 picogram per liter. Een picogram is een miljoenste van een miljoenste gram. Het overgrote deel van de (door de waterschappen) gemeten waarden is dan ook niet toetsbaar omdat de detectiegrens van de gebruikte meetmethode veel hoger lag dan de MTR.

Symposium in het Provinciehuis Drenthe over bestrijdingsmiddelen in het milieu

In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied. Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben.

Een gigantisch ecosysteem, de insectenwereld, valt uit elkaar

Hoewel de wereld het niet ziet, stort een gigantisch ecosysteem in elkaar. Het heeft ons veel tijd gekost om deze catastrofe te begrijpen, om twee redenen: een culturele en een wetenschappelijke. Ten eerste geven we in het algemeen niet om insecten (behalve bijen en vlinders). Zelfs natuurliefhebbers zijn gefixeerd op gewervelde dieren, op wezens van bont en veren, en in de bevolking als geheel is er weinig sympathie voor het lot van insecten. We huiveren vaak van die kleine soms stekende beestjes. Minder insecten in de wereld ? Velen zouden juichen.

Die Zahl der weltweit bedrohten Tier- und Pflanzenarten hat dieses Jahr einen neuen Rekordstand erreicht

Mit rund 25'800 bedrohten Tier- und Pflanzenarten sei im zu Ende gehenden Jahr ein neuer dramatischer Höchststand erreicht worden. Ein Jahr zuvor waren es noch 24'000 bedrohte Arten. "Wir Menschen verursachen das grösste Artensterben seit Ende der Dinosaurier", resümierte Eberhard Brandes, Vorstand des WWF Deutschland. Auch in der Schweiz gingen die Bestände einiger Arten merklich zurück. Mehr als 40 Prozent der Insektenarten in der Schweiz gälten als bedroht, darunter Bienen und Schmetterlinge, sagte WWF-Sprecherin Perrette Rey in Lausanne auf Anfrage.

Landbouw en veeteelt brengen de drinkwatervoorziening in gevaar

De Adviescommissie Water is in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen uiterst kritisch over de manier waarop het grondwater wordt beheerd. Ze heeft grote zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. “Aanpak van de achteruitgang van de grondwaterkwaliteit is urgent.” Op veel plaatsen, ook in grondwaterbeschermingsgebieden, worden in het ondiepe grondwater te hoge concentraties vervuilende stoffen in het grondwater aangetroffen zoals nitraat, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. Die vervuiling is onomkeerbaar, stelt de commissie.

Umweltbundesamt will schärfere Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel

Die Zulassungsbehörden in Deutschland müssen die indirekten Folgen von Pflanzenschutzmitteln für die Artenvielfalt stärker berücksichtigen. Zu diesem Urteil kommen die Autoren eines am vergangenen Freitag vorgestellten Rechtsgutachtens, das vom Umweltbundesamt (UBA) in Auftrag gegeben wurde. Nach Angaben des Umweltbundesamtes entstehen solche Effekte beispielsweise, wenn Vögel keine Nahrung mehr auf Äckern finden, da Pflanzenschutzmittel unbeabsichtigt Insekten und andere Nahrung der Vögel töten.

Neonicotinoide: Neuer Zoff zwischen Hendricks und Schmidt droht

Neonicotinoide werden mit dem Bienensterben in Verbindung gebracht. Umweltministerin Hendricks will wie die EU-Kommission ein Verbot in der Freilandanwendung. Agrarminister Schmidt sträubt sich noch dagegen dagegen. Nach dem Glyphosat-Streit zwischen Umweltministerin Hendricks und Agrarminister Schmidt droht nun neuer Zoff zwischen den beiden geschäftsführenden Bundesministern, die in einigen Teilbereichen eben unterschiedliche Ansichten vertreten.

Minister Schouten vindt Commissie voorstel over de aanscherping van de regels voor drie neonicotinoïden prematuur

Minister Carola Schouten wil meer duidelijkheid over de gevolgen van de aanscherping van regels voor neonicotinoïden. Als die duidelijkheid er niet tijdig is, zal ze geen oordeel geven over het plan van de Europese Commissie om de regels voor het gebruik aan te scherpen. In een brief aan de Tweede Kamer zegt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat verschillende lidstaten nog vragen hebben over de plannen van de Europese Commissie die er op neerkomen dat imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam alleen nog in kassen mogen worden gebruikt.