Beleid en debat

Neonicotinoids detected in surface water and sediment of the Pearl Rivers, South China

Occurrence and distribution of five neonicotinoids (NEOs) in surface water and sediment were studied in the Pearl Rivers, including three trunk streams, Dongjiang, Beijiang, Xijiang River (DR, BR and XR), South China. At least one neonicotinoid was detected in surface water and sediment of the Pearl Rivers, with imidacloprid (IMI) and thiamethoxam (THM) being the frequently detected NEOs. Total amount of NEOs (∑5neonics) in surface water and sediment ranged from 24.0 to 322 ng/L, and from 0.11 to 11.6 ng/g dw, respectively.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel negeert de grootste sleutelproblemen op het Nederlandse platteland

De laatste decennia is het Nederlandse platteland veranderd in een ecologische woestijn. De verstikkende deken van ammoniak en landbouwgif die over ons landschap ligt, heeft vergaande gevolgen, niet alleen voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid en voor het agrarische bedrijf. Iedereen heeft dan ook lang uitgekeken naar het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat een oplossing zou presenteren. Maar zelden was de teleurstelling zo groot. Het plan negeert de grootste sleutelproblemen op het Nederlandse platteland: het te kleine natuurareaal en een landbouw die extreem vervuilend is.

Syngenta and Bayer Agree to Ban of 12 Bee-Harming Pesticides

Twelve pesticides made with chemicals shown to harm bees and other pollinators are slated to be banned as part of a proposed settlement with the manufacturers, the EPA announced Dec. 12. The pesticides, marketed by Syngenta AG., Bayer AG, and Valent USA Corp., contain either thiamethoxam or clothianidin, two chemicals in the neonicotinoid class that are linked to declining bee populations.

Wageningse experts over de oorzaken van bijensterfte vanaf 2009

Akkerwijzer in 2009: Sinds 2000 sterven bijen massaal. Bijonderzoeker Tjeerd Blacquière van Universiteit Wageningen, maakt zich zorgen over deze situatie. Imkers kennen het fenomeen dat bijenvolken sterven. Gemiddeld sterft 10 procent in de winter. De afgelopen jaren lag dat percentage hoger en fluctueert dit. Blacquière wijt de sterfte aan de varraomijt. Romeé van der Zee, bijendeskundige uit Tersoal, denkt dat Nosema ceranea, een soort schimmel, de boosdoener is. Een andere oorzaak van de afname van de bijenvolken is de vergrijzing van de imkers.

Truths about pesticides

Chemical agriculture is destroying the ecosystems that sustain all life. Pesticides are a key culprit in the decline of bees, butterflies and other pollinators — leading some scientists to warn of a “second silent spring.” , Pesticides wreak havoc on the soil by killing the organisms that are the basis of soil life. And they pollute rivers, lakes and oceans, leading to fish die-offs.

Organic food may reduce your risk of cancer

To reduce your risk of cancer, you know you should quit smoking, exercise regularly, wear sunscreen, and take advantage of screening tests. New research suggests another item might be added to this list: Choose organic foods over conventional ones. A study of nearly 70,000 French adults who were tracked for an average of 4.5 years found that those who ate the most organic foods were less likely to develop certain kinds of cancer than the people who ate the least.

Moun­tain birds are de­clin­ing in Europe

Population data for European mountain birds have been for the first time combined in a recent study, with worrying results: the abundances of mountain-specialist birds has declined by as much as 10% in the 2000s. The recently released study examined the population trends of 44 bird species in the 2000s in the mountain and fell regions of Fennoscandia, Great Britain, the Alps and the Iberian Peninsula. A decline was seen in 14 of the observed species.

Urban birds are in steep decline in the Netherlands since 1990

In the period from 1990 to 2017, 13 out of 20 breeding bird species typically found in a Dutch city declined in number, precisely in the urban areas. Many breeding birds depending on or commonly found in an urban environment are on the decline. This applies to 13 out of the 20 urban bird species, including the house sparrow (Passer domesticus), the western jackdaw (Coloeus monedula), the common blackbird (Turdus merula) and the common starling (Sturnus vulgaris). The crested lark (Galerida cristata) has even fully disappeared from the city.

Oorzaken van de achteruitgang van natuur en landschap in Noordoost Twente

N.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 informeerde de werkgroep Behoud Twents Landschap de Twentse bevolking over de stand van zaken van natuur en landschap in Noordoost Twente. Hieronder een aantal feiten en constateringen:

1. Hoogleraar Siepel: ‘Twentse bodemfauna zo dood als een pier’

De bodemfauna op het platteland in Twente is nagenoeg verdwenen. Dat zegt Henk Siepel, hoogleraar dierecologie aan de Radboud Universiteit. “Het ziet er groen uit, maar het is zo dood als een pier.”

2. Onze insecten sterven massaal.

Zeker tien vogelsoorten in Nederland staan op het punt van uitsterven

De vernietiging van leefgebieden en het verdwijnen van insecten in Nederland hebben de afgelopen decennia veel vogelsoorten bedreigd en zelfs doen uitsterven. Zeker tien vogelsoorten staan op het punt van uitsterven, als er geen maatregelen worden genomen. Dat concludeert het boek Bedreigde vogels in Nederland van de Vogelbescherming, dat woensdag verschijnt.