Fungiciden

Artemis en Nefyto starten juridische procedure tegen gebruiksverbod buiten de landbouw

De overheid heeft vorig jaar een verbod ingesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en is voornemens om per 1 november 2017 dit verbod uit te breiden tot alle toepassingen buiten de landbouw. Ondanks bezwaren van Artemis en Nefyto zet de overheid dit verbod door. Genoemde organisaties vinden het verbod onrechtmatig, ongegrond en onwenselijk en hebben daarom besloten een juridische procedure tegen de Staat te starten.

Brüssel mahnt zur Eindämmung von Pflanzenschutzmitteln

Die EU-Länder müssen aus Sicht der EU-Kommission mehr tun, um den Einsatz giftiger Pflanzenschutzmittel so weit wie möglich einzudämmen. Die Umsetzung der entsprechenden Richtlinie sei ungenügend, moniert die Brüsseler Behörde. Deutschland kommt aber bei der Überprüfung vergleichsweise gut weg. Viele Menschen sorgten sich wegen Rückständen der Pestizide im Essen und in der Natur, erklärte EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis. Diese Sorgen nehme man ernst. Die Umsetzung der entsprechenden Richtlinie sei ungenügend, moniert die Brüsseler Behörde.

New study exposes link between pesticides and childhood brain tumours

A new study from the Telethon Institute for Child Health Research has revealed a potential link between professional pesticide treatments in the home and a higher risk of children developing brain tumours. Published this week in the international journal Cancer Causes & Control, the study found that exposure by parents to professional pesticide treatments prior to conception could increase the chances of a child developing a brain tumour.

Seeadler sind vom Aussterben bedroht

Gelbe Kralle und ausgebreitete Schwingen: Seeadler (Haliaeetus albicilla) bieten den Besuchern des Feldberger Naturparks in Mecklenburg-Vorpommern einen atemberaubenden Anblick. Dort leben so viele wie nirgendwo sonst in Deutschland. Doch selbst hier drohen ihnen Gefahren. In freier Wildbahn leben in Deutschland derzeit rund 700 Adler-Brutpaare. Die meisten davon in Mecklenburg-Vorpommern.

Drents water nog steeds vervuild met bestrijdingsmiddelen

In zowel het grond- als het oppervlaktewater van Drenthe zijn bestrijdingsmiddelen boven de norm aangetroffen. Dit blijkt uit metingen door de provincie en de waterschappen. Projecten en maatregelen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen blijven dan ook hard nodig. In het oppervlaktewater van Drenthe komen per locatie gemiddeld 14 verschillende bestrijdingsmiddelen voor. In 14% van de gevallen wordt daarbij de norm overschreden.

Industriële landbouw veroorzaakt bodemdegradatie

Diepploegen, meerdere oogsten per seizoen en het gebruik van landbouwchemicaliën hebben de voedselproductie verhoogd, maar dat gaat ten koste van duurzaam bodembeheer. Een derde van het aardoppervlak blijkt gedegradeerd. Als er geen maatregelen worden genomen zal de competitie om landbouwgrond alleen maar toenemen, niet alleen in of tussen buurlanden, maar ook wereldwijd. Die waarschuwing sprak Monique Barbut van het VN-orgaan UN Convention to Combat Desertification (UNCCD) uit bij de lancering van het rapport Global Land Outlook.

Toekomst Nederlandse platteland: bloemrijk of gifgroen?

De discussie over het nieuwe Europese landbouwbeleid is volop losgebarsten. De uitkomst zal doorslaggevend zijn voor de toekomst van de natuur in Europa, zeker in Nederland waar landbouw en natuur nauw met elkaar zijn verbonden. Op zaterdagmiddag 23 september organiseert de Heimans en Thijsse Stichting een symposium over de toekomst van het Nederlandse platteland en het nieuwe landbouwbeleid.

Pesticides linked to birth abnormalities in major new study

High exposure to pesticides as a result of living near farmers’ fields appears to increase the risk of giving birth to a baby with “abnormalities” by about 9 per cent, according to new research. Researchers from the University of California, Santa Barbara, compared 500,000 birth records for people born in the San Joaquin Valley between 1997 and 2011 and levels of pesticides used in the area. The average use of pesticides over that period was about 975kg for each 2.6sq km area per year.

Hoge blootstelling aan pesticiden tijdens de zwangerschap verhoogt risico geboorteafwijkingen

Zwangere vrouwen die in de buurt wonen van landbouwgrond waar erg veel pesticiden worden gespoten hebben 9 procent meer kans op een kind met een geboorte-afwijking. En 8 procent meer kans op een te vroeg geboren kind. Dat blijkt uit onderzoek in de San Joaquin vallei in Californië. Dat is een gebied met intensieve landbouw, ongeveer 500 bij 100 kilometer groot. De toename van geboorte-afwijkingen kwam voor bij pesticidehoeveelheden die ook in de Nederlandse bloembollen- en fruitteelt worden gebruikt.

Assessment of ecological risks of agrochemicals requires a new framework

The widespread contamination of a significant proportion of the planet’s land and water with pesticides is undeniable. While this takes place, innumerable species of animals associated with agricultural landscapes are declining at rates that may put them on the brink to extinction in the span of a lifetime. It is evident, therefore, that our current risk assessment of agrochemicals has failed to protect the environment.