De Steenuil in Friesland sterk bedreigd

De Steenuil Athene noctua is een vogel van het halfopen agrarische landschap met houtwallen en een korte vegetatie. Regenwormen en insecten vormen met 75% het hoogste aandeel van het voedsel van de Steenuil. Op plaatsen waar de vegetatie kort is, wordt lopend, huppend en soms rennend gejaagd op insecten en wormen. Als de achteruitgang van de Steenuil zich in het huidige tempo voortzet, zal deze uil spoedig uit het Friese cultuurlandschap zijn verdwenen.

Bron:
http://www.geaflecht.nl/geafl/archief/artikel/steenuil.html

Situatie van de Steenuil in Overijssel:
http://www.landschap-ov.nl/hoogstamfruit/steenuilen.htm