In de budgetplannen voor de periode 2014-2020 van het Europese Landbouw Beleid wordt gekort op natuurbescherming

Vogelbescherming Nederland reageert geschokt op de uitgelekte begrotingsvoorstellen van de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy. Met de voorstellen die nu op tafel liggen kiest de Europese Unie voor de makkelijke weg. De begrotingsproblemen worden ten koste van de natuur opgelost en dat betekent letterlijk het einde van een groener Europees Landbouwbeleid. Een schande vindt Vogelbescherming Nederland, omdat de natuur op het platteland de afgelopen decennia achteruit holt. "Het landelijk gebied is met financiele steun vanuit Brussel omgetoverd in een groen industrieterrein. Soorten als de grutto (Limosa limosa), veldleeuwerik (Alauda arvensis) en patrijs (Perdix perdix) hebben het daardoor ongelofelijk moeilijk. Zo is van de veldleeuwerik maar liefst 95 procent verdwenen," zegt Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming." Met deze plannen zet Europa ons als burgers 15 jaar terug in de tijd. Bovendien getuigt het van weinig lange termijnvisie. De kosten om de natuur te herstellen zullen later veel hoger oplopen. Bovendien staat het haaks op de eigen Europese doelen, om bijvoorbeeld de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen" aldus Fred Wouters.

Bron: Nieuwsbank, 08-02-13
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2013/02/08/T378.htm