De achteruitgang van sprinkhanen en krekels in Limburg

Uit Limburg zijn 40 van de 45 Nederlandse soorten sprinkhanen en krekels bekend. In de loop van de 20e eeuw zijn vijf soorten uit de provincie verdwenen. Soorten als zadelsprinkhaan (Ephippiger ephippiger), veldkrekel (Gryllus campestris), blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens), zoemertje (Stenobothrus lineatus) en schavertje (Stenobothrus stigmaticus) zijn achteruit gegaan en enkele daarvan staan op het punt te verdwijnen. De zadelsprinkhaan is de meest bedreigde Limburgse sprinkhaan. In het verleden is de soort gevonden in de omgeving van de Mookerheide, bij Venlo, de Meinweg en de Brunssummerheide en Schinveld. De populaties in de Meinweg en Brunssummerheide zijn de afgelopen jaren niet meer gezien.

De veldkrekel was vroeger van behoorlijk wat vindplaatsen bekend, verspreid over de provincie. In sommige kleine, geïsoleerde gebiedjes als de Tungelerwallen en de Bemelerberg gaat het slecht en staat de soort op het punt te verdwijnen. Van enkele kleine vindplaatsen in Noord-Limburg is de soort reeds verdwenen (Mookerheide, Heumense Schans, Bosserheide).

In het verleden is de blauwvleugel verspreid over Limburg gevonden, met als belangrijkste concentratiegebied de Brunssummerheide. In de Mijnstreek lijkt de soort behoorlijk achteruit te zijn gegaan. Veel resterende Limburgse populaties zijn nogal klein en geïsoleerd.
De moerassprinkhaan is van een beperkt aantal vindplaatsen bekend, van de Mijnstreek, omgeving Echt, Meinweg, Peelstreek en Venlo. De moerassprinkhaan is recent vooral gevonden in de Peelstreek en het land van Weert. Ten oosten van de Maas zijn er slechts enkele populaties bekend. In de Mijnstreek, de omgeving van Venlo, Brunssummerheide en Meinweg is de soort recent niet meer aangetroffen.
Bron:
R.M.J.C. Kleukers & P.H. van Hoof. BESCHERMINGSPLAN SPRINKHANEN EN KREKELS IN LIMBURG. 18 september 2003