Insecticiden

Minister Schouten: gifvrije zones rond landbouw is juridisch niet haalbaar

Er komen geen spuitvrije zones in bewoonde gebieden bij bollenvelden of in de buurt van andere akkers waar met gif gespoten wordt. Dat heeft minister Schouten laten weten in een brief aan de Kamer. Volgens de minister is zo’n spuitvrije zone juridisch niet haalbaar. “Ik ben opnieuw oprecht teleurgesteld en ik wist niet dat dat nog kon”, zegt Rodina Fournell van Stichting Bolleboos; een groep burgers die al jaren strijdt tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt.

Europarlementariërs blokkeren afzwakking bijenbescherming door lidstaten

Europarlementariërs sturen de Commissie terug naar de tekentafel nadat de lidstaten de voorgestelde maatregelen voor de bescherming van bijen hadden afgezwakt. Het ontwerpvoorstel van de Europese Commissie was bedoeld om de aanbevelingen van de Europese Voedselautoriteit (EFSA) uit 2013 op te nemen in EU-wetgeving. De EFSA adviseerde om het gebruik van bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen te verminderen. In de aanbevelingen staat hoe bestrijdingsmiddelen getest dienen te worden om bijen tegen acute en langdurige blootstelling te beschermen.

Bioschutz statt Ackergift: "planet e." und "ZDFzoom" über Insektizide

Hätte das Bienen- und Insektensterben der vergangenen zehn Jahre viel früher verhindert werden können? Wurde zu spät dem Verdacht nachgegangen, dass giftige Insektizide wie die Neonicotinoide massiv zum Insektensterben beitragen? Die ZDF-Umweltsendung "planet e." und die investigative Doku-Reihe "ZDFzoom" suchen gemeinsam, aber aus zwei unterschiedlichen Richtungen nach Antworten: "planet e." beleuchtet zunächst am Sonntag, 27. Oktober 2019, 15.00 Uhr, in "Bioschutz statt Ackergift", wie biologischen Pflanzenschutzmittel einen Verzicht auf giftige Insektizide möglich machen.

EU verbiedt thiacloprid

De licentie van het pesticide thiacloprid, dat geclassificeerd staat als ‘vermoedelijk kankerverwekkend voor mensen’, krijgt geen verlenging van de EU. Vertegenwoordigers van de lidstaten waren het eens dat het product verboden moet worden in de Unie. De Europese Commissie zal de beslissing van de lidstaten formeel aannemen later dit jaar. Het verbod zal in effect treden wanneer de huidige licentie van thiacloprid, een neonicotinoïde, vervalt op 30 april 2020.

L’Europe traîne pour protéger les abeilles, menacées de disparition

Les abeilles meurent, l’Europe détourne les yeux. A la mi-juillet, un comité technique de l’Union européenne a décidé d’adopter un texte qui repousse encore un peu plus la mise à jour du système d’homologation des pesticides qui permet toujours la commercialisation de molécules dangereuses pour les pollinisateurs. En passant outre l’avis de ses propres experts et de la communauté scientifique, révèle ce mardi 27 août « le Monde ».

De kwaliteit van bronnen voor drinkwater in Nederland staat onder druk

De doelen, zoals vastgelegd in de KaderRichtlijn water, zijn nog lang niet binnen bereik. Geldende normen voor onder andere nitraatgehaltes en residuen van gewasbeschermingsmiddelen worden plaatselijk overschreden. De vereniging van waterbedrijven, Vewin, vraagt om meer maatregelen om de kwaliteit van het ruwe water te verbeteren.

North American birds declined by 29% since 1970

A recent study concludes that the birds of Canada and the United States have taken a substantial hit in the last 49 years. Researchers from several institutions in the U.S. and Canada, including the American Bird Conservancy, the Bird Conservancy of the Rockies, the Cornell Laboratory of Ornithology, and Environment and Climate Change Canada, joined forces for the study.

Artenvielfalt in der Lüneburger Heide geht zurück

Der Klimawandel und der Einsatz von Pestiziden wirkt sich auf die Käfer in der Lüneburger Heide aus. Das hat eine Langzeitstudie der Leuphana Universität ergeben. Der Wissenschaftler Thorsten Aßmann hat zusammen mit seinem Team 25 Jahre lang Laufkäfer im Naturschutzgebiet beobachtet. Sein Fazit: Es gibt zwar noch viele Käfer in der Heide, aber weniger Arten. Das ist für Aßmann ein eindeutiges Warnsignal. Die Artenvielfalt sei um fast ein Drittel zurückgegangen, so der Ökologie-Professor, der Käferarten auch in Zukunft in Gefahr sieht.

A world without pesticides?

It's been well known for quite some time that the human population has been booming like never before. Thanks to advances in technology, medicine and science, people are living longer lives and creating bigger families to follow in their footsteps.

While it's always a benefit for people to have an improved length and quality of life, it also puts a strain on natural resources. Specifically, as more people are born, more food has to be produced. This need for food has created an opening for pesticides, which have been used to minimize pests and help crops flourish.