Insecticiden

Toxicokinetic-toxicodynamic models for three neonicotinoids and some aquatic macroinvertebrates

Exposure patterns in ecotoxicological experiments often do not match the exposure profiles for which a risk assessment needs to be performed. This limitation can be overcome by using toxicokinetic-toxicodynamic (TKTD) models for the prediction of effects under time-variable exposure. For the use of TKTD models in the environmental risk assessment of chemicals, it is required to calibrate and validate the model for specific compound–species combinations.

Save the frogs

Frogs are one of the oldest vertebrates on this planet. They have survived four mass extinctions, but currently they face rapid decline mostly due to habitat loss, pollution, pesticide use, over harvesting for food, collection for dissection and experimentation, disease, shrinking water sources, lack of conservation awareness and so forth. This has caused the extinction of hundreds of species worldwide.

Zahl der Gartenvögel nimmt ab

Seit 14 Jahren ruft der NABU inzwischen Anfang Mai zu Vogelzählaktionen auf. In diesem Jahr waren die Menschen bundesweit von Vater- bis Muttertag dazu aufgerufen, die Vögel im heimischen Garten zu zählen. Bis zum vergangenen Montag konnten die Teilnehmer die Ergebnisse melden. Während sich die Veranstalter über die rege Beteiligung freuen - 53.000 Vogelfreunde haben sich zurückgemeldet - finden sie die Ergebnisse besorgniserregend. Denn unter den Top 15 der Gartenvögel weisen sieben Arten so geringe Zahlen auf wie noch nie.

90 Prozent der deutschen Gewässer sind durch Schadstoffe belastet

Laut Umweltverband BUND sind mehr als 90 Prozent der deutschen Gewässer durch Schadstoffe und weitere Faktoren belastet. Vor allem Dünger und Pestizide stören die Umweltschützer. Die meisten Flüsse und Seen in Deutschland sind nach Einschätzung von Umweltschützern in einem schlechten Zustand. Insgesamt seien neun von zehn Gewässern durch Schadstoffe und Baumaßnahmen belastet, heißt es in einem Bericht vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Irish bumblebee population in decline

Irish bumblebee populations recorded in 2017 were at the lowest since monitoring began six years ago, with marked losses in critical native species, according to the latest monitoring figures. The declines are confirmed by the All-Ireland Bumblebee Monitoring Scheme co-ordinated by Dr Tomás Murray, senior ecologist at the National Biodiversity Data Centre in Co Waterford.

‘Neonicotinoïden ook verbieden in kassen’

Neonicotinoïden veroorzaken onherstelbare schade bij insecten, zegt toxicoloog Henk Tennekes. “Bayer is aansprakelijk voor de massale insectensterfte die imidacloprid heeft veroorzaakt.” De EU verbood eind april de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam voor gebruik in buitenteelten. Toxicoloog Henk Tennekes van adviesbureau Experimental Toxicology Services (ETS) Nederland vindt dat de EU het verbod moet uitbreiden naar kassen. Volgens Tennekes komen de giftige stoffen vanuit de kassen terecht in het oppervlaktewater.

Ctgb geeft binnen drie maanden uitvoering aan het Europese besluit over neonicotinoïden

Op 27 april 2018 stemden de EU-lidstaten in met het voorstel van de Europese Commissie om voor drie neonicotinoïden het buitengebruik te verbieden. Gewasbeschermingsmiddelen op basis van clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam mogen voortaan alleen nog worden gebruikt in gesloten, permanente kassen. Voor het gebruik in kassen golden al strenge eisen. Risico's voor bijen en andere bestuivers vormden de aanleiding voor dit besluit. Het besluit treedt in werking twintig dagen na publicatie in het officieel orgaan van de Europese Unie.

HH Delfland juicht veel te vroeg - imidacloprid blijft een probleemstof in de glastuinbouw

Volgens het Hoogheemraadschap Delfland laten de metingen van de chemische waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden over het jaar 2017 een duidelijke verbetering zien. De kwaliteit van het water in de Westlandse glastuinbouwgebieden is vorig jaar flink verbeterd. Uit metingen in 2017 kwam naar voren dat er aanzienlijk lagere concentraties stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen in het water zitten, zei Delfland op 5 maart 2018.

Minister stuurt rapport insectensterfte naar Tweede Kamer

De insectensterfte in Duitse natuurgebieden was veel in het nieuws vorig najaar. In opdracht van Minister Schouten van LNV is er nu een rapport verschenen over de uitkomsten van dat onderzoek, de vergelijkbaarheid met de Nederlandse situatie, de kennis over de trends bij Nederlandse insecten en de mogelijke oorzaken. Vlinder- en libellenmeetnetten vormen een belangrijke bron voor dit rapport.

In de rapportage worden vier onderzoeksvoorstellen geformuleerd die nodig zijn voor een integrale aanpak van de problemen: