Gevaren van fipronil worden onderschat, zeggen experts

Deskundigen die beweren dat fipronil niet schadelijk is, kijken vooral naar de korte termijn. Dat zeggen toxicoloog Henk Tennekes en landbouwkundig consultant Jelmer Buijs maandag in dagblad Trouw. Op de lange termijn hebben insecticiden zoals fipronil volgens hen wel degelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid. Ze wijzen erop dat de effecten van kleine hoeveelheden gif zich in het menselijk lichaam opbouwen. Tennekes en Buijs spreken met hun waarschuwing de meerderheid van de deskundigen tegen, onder wie hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Martijn Katan.

De overheid moet een deltaplan voor de toekomst van de landbouwsector maken

De Nederlandse landbouw is de meest innovatieve van de wereld. We produceren zeer efficiënt en voorzien de wereld van hoogwaardige voedselproducten. De Nederlandse landbouwsector is echter ook ziek: veel boeren leven onder de inkomensgrens en kunnen vaak nauwelijks rondkomen. In de varkenssector verkeren veel boeren al jaren op het randje van een faillissement. Naast de problemen voor de boeren zelf is de milieu-impact van de sector groot. Die is verantwoordelijk voor 12 procent van alle Nederlandse CO2-uitstoot.

Hoe de eiercrisis het failliet van ons landbouwsysteem onthult

In volle vakantieperiode barstte de fipronilcrisis los. Een illegaal bestrijdingsmiddel tegen bloedluizen kwam via de legkippen in onze eieren en met eieren bewerkte voedingsmiddelen terecht. De oplossing van de overheid? De verantwoordelijken straffen en getroffen boeren ondersteunen. Maar deze maatregelen zijn slechts doekjes voor het bloeden. Als we chronische problemen willen voorkomen, dan is een grondige bijsturing van ons voedingssysteem nodig. De eiercrisis is opnieuw een pijnlijke landing van een landbouwsector die al jaren van crisis naar crisis hinkt.

De boomkikker zal uitsterven in de Achterhoek door insectenschaarste

Begin 1900 was de boomkikker (Hyla arborea) nog een algemeen voorkomende soort in ons landschap, maar door een steeds intensiever agrarisch gebruik is de kwaliteit van het leefgebied hard achteruit gegaan. In Nederland is deze soort nu zeldzaam. Versnipperde populaties komen voor in het zuiden en oosten in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen; de Achterhoek in Gelderland heeft de grootste populatie van het land, doorlopend in de populatie in Oost-Twente in Overijssel.

Daling van aantal bestuivers zorgwekkend

Sinds de jaren '80 neemt het aantal bijen en andere bestuivers zorgwekkend af. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de natuur. Ook de landbouwsector is sterk afhankelijk van bestuivers. Recent onderzoek in België en Noord-Frankrijk heeft aan het licht gebracht dat het lot van de provincie Limburg het sterkst verbonden is aan dat van onze bestuivers, omwille van de fruitproductie, zo meldt Natuurpunt. Kijken we naar de verschillende provincies, dan zien we dat niet elke regio even sterk afhankelijk is van bestuivers.

Ruim een derde Belgische vogels in het rood volgens Europees rapport

Meer dan een derde van alle Belgische broedvogels zijn op Europese schaal bedreigd. Vooral weide- en akkervogels zitten in slechte papieren. Dat blijkt uit een uitgebreid rapport van Birdlife International. "Er zijn 184 broedvogelsoorten in België", verduidelijkt Gerald Driessens van Natuurpunt. "62 daarvan zijn 'Species of European Conservation Concern'. Dat betekent dat hun populatiegrootte in heel Europa onrustwekkend klein is. Voor 24 van die soorten wordt de laatste jaren ook nog eens een duidelijke achteruitgang gesignaleerd in ons land."

Overijssel roeit met imidacloprid verontreiniging vlinders en vogels uit

Het voortbestaan van verschillende vlinders (Heideblauwtje Plebejus argus, de Heivlinder Hipparchia semele en Bruine Vuurvlinder Lycaena tityrus) in natuurgebieden in Overijssel staat op het spel. Het gaat om zogeheten Natura-2000-gebieden; natuurgebieden met zeldzame diersoorten. Overijssel heeft 24 Natura-2000-gebieden die beschermd worden om verdere achteruitgang te voorkomen. Ook vogels zijn in gevaar. Volgens voorlichter van Sofon Vogelonderzoek gaat het in Overijssel om de Korhoen Lyrurus tetrix, Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus en Boomleeuwerik Lullula arborea.

De bruine eikenpage is bijna verdwenen uit Nederland

Over de dramatische achteruitgang van de bruine eikenpage (Satyrium ilicis) in Nederland is al eerder alarm geslagen. Landelijk zijn we sinds 1992 maar liefst 95% van de bruine eikenpages kwijt geraakt. Op de zandgronden is hij nog maar op een paar plekken aan te treffen. Plaatselijk was de bruine eikenpage in 2014 geheel verdwenen. In de duinen gaat het wat beter. In het Noord-Hollands Duinreservaat komt de belangrijkste populatie voor. Buiten de door vlinderliefhebbers getelde vlinderroutes is de bruine eikenpage nog wel aanwezig in Zuid-Nederland, maar erg zeldzaam.

Is de Wester- en Busummerheide het laatste refugium van de veldleeuwerik in Nederland?

Het gaat al jarenlang bar slecht met de veldleeuwerik (Alauda arvensis). Viel hij vroeger niet weg te denken uit het boerenland, anno 2017 is hij overal zo goed als uitgestorven. Nou ja, overal? Op één plek valt zijn gezang nog volop te horen: de heidevelden van het Goois Natuurreservaat. Dat blijkt uit het rapport 'Broedvogels van de Wester- en Busummerheide 2016' van Vogelwerkgroep Het Gooi en omstreken. Op de heidevelden is die achteruitgang minder snel gegaan en dat is in het Gooi goed te zien.

Bruinvissen verhongeren in de Oosterschelde door gebrek aan prooivissen

Ongeveer 50 % van alle dood gevonden bruinvissen (Phocoena phocoena) in de Oosterschelde (OS) sterven door verhongering of vermagering blijkt uit onderzoek gedaan aan de Veterinaire faculteit in Utrecht. De aantallen van zo goed als alle prooivissen die de bruinvissen in de OS eten zijn de laatste jaren sterk afgenomen in aantal en in biomassa. Wijting, kabeljauw, haring en dikkoppen (een grondelachtige) kennen sinds een tiental jaren een sterke achteruitgang.