Beleid en debat

Vervolgadvies Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden

Uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de kans op gezondheidsschade, zoals de ziekte van Parkinson en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. De uitkomsten van onderzoek in Nederland zijn minder uitgesproken, maar kunnen de ongerustheid ook niet wegnemen. Meer onderzoek zal op korte termijn geen duidelijkheid geven en de toelatingsprocedure voor de middelen kan nooit alle risico’s uitsluiten.

Alarm as hundreds of fish die in Rome's river Tiber

Rome authorities continue to investigate the cause behind the mysterious death of hundreds of fish in the city's river Tiber on 30 May. Initial tests have proved inconclusive and further testing is underway, however police do not believe the phenomenon relates to deliberate illegal dumping of toxic material into the river. The capital's environment department is however working on the theory that the mass death of the fish relates to insecticides used in corn crops, abundant in farms north of Rome, reports online newspaper RomaToday.

Industrial agriculture linked to insect collapse, says new report

Insect populations are plummeting across the world because of industrial farming and heavy pesticide use, and this decline is a threat to food production, warned a new report released on Tuesday (9 June 2020). The ‘Insect Atlas’ is a comprehensive new global review of trends in insect populations, their relationship with agriculture, and what needs to be done to ameliorate it. It was published by the Green think tank Heinrich-Böll-Stiftung in conjunction with environmental campaigns group Friends of the Earth Europe.

Erste Berichte über kumulative Risiken von Pestiziden veröffentlicht

Die EFSA hat die Ergebnisse ihrer beiden Pilotbewertungen zu den Risiken für den Menschen veröffentlicht, die von den Rückständen verschiedener Pestizide in Lebensmitteln ausgehen. Die Bewertungen - von denen sich die eine mit chronischen Wirkungen auf das Schilddrüsensystem und die andere mit akuten Wirkungen auf das Nervensystem befasst - bilden den Abschluss einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen der EFSA und dem niederländischen nationalen Institut für die öffentliche Gesundheit und die Umwelt (RIVM).

Imidacloprid overschreed ook in 2019 de normen in het oppervlaktewater van de glastuinbouw

Het Hoogreemraadschap (HH) Delfland heeft een meetnet om de waterkwaliteit van het glastuinbouwgebied te monitoren: er zijn 23 meetlocaties in het meetnet voor de glastuinbouw, namelijk op 3 referentielocaties buiten het glastuinbouwgebied, 5 boezemlocaties en 15 locaties in glastuinbouwgebied. Op deze locaties zijn elke maand bestrijdingsmiddelen, stikstof en fosfaat gemeten.

Henk Tennekes spiega le sue idee sul deragliamento della tossicologia

In un'intervista con i sottotitoli inglesi, il tossicologo Henk Tennekes spiega le sue idee sul deragliamento della tossicologia. È dell'opinione che, in particolare, la tossicità cumulativa dei pesticidi nell'ambiente durante la procedura di autorizzazione non sia sufficientemente studiata e quindi spiega la massiccia mortalità degli insetti negli ultimi anni.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Henk Tennekes explica sus ideas sobre el descarrilamiento de la toxicología

En una entrevista con subtítulos en inglés, el toxicólogo Henk Tennekes explica sus ideas sobre el descarrilamiento de la toxicología. Opina que, en particular, la toxicidad acumulativa de los plaguicidas en el medio ambiente durante el procedimiento de autorización no se investiga suficientemente y, por lo tanto, explica la mortalidad masiva de insectos en los últimos años.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM

Le toxicologue Henk Tennekes explique ses idées sur le déraillement de la toxicologie

Dans une interview avec des sous-titres anglais, le toxicologue Henk Tennekes explique ses idées sur le déraillement de la toxicologie. Il est d'avis que, notamment, la toxicité cumulée des pesticides dans l'environnement lors de la procédure d'autorisation n'est pas suffisamment étudiée et explique ainsi la mortalité massive des insectes ces dernières années.
https://youtu.be/D73HFu-CjZM

The toxicologist Henk Tennekes on the derailment of toxicology

In an interview with English subtitles, the toxicologist Henk Tennekes explains his ideas about the derailment of toxicology. He is of the opinion that the cumulative toxicity of pesticides in the environment is not sufficiently investigated during the authorization procedure and explains the massive insect mortality in recent years.

https://youtu.be/D73HFu-CjZM