Fungiciden

Flanders stream so polluted 'water could be used as pesticide'

Winding between green meadows in the west Flanders countryside, the Wulfdambeek stream is fondly remembered as a place local boys would fill up their water bottles before football games. But research from the University of Exeter has offered a sharp reminder of how intensive farming methods are changing the face of the northern European countryside in ways scientists claim are not being properly understood.

KWR-studie: nieuwe gewasbeschermingsmiddelen nu al in drinkwaterbronnen

Vierentwintig gewasbeschermingsmiddelen die sinds 2005 zijn toegelaten, zijn aangetroffen in het bodemwatermilieu en breken daar beperkt af. Dat blijkt uit een recente overzichtsstudie van wateronderzoeksinstituut KWR op basis van monitoringdata van drinkwaterbedrijven uit de periode 2010-2014. De vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin noemt het zorgwekkend dat ook recent toegelaten middelen reeds in grond- en oppervlaktewater zijn teruggevonden.

Minister Schouten: ‘Gebruik gewasbeschermingsmiddelen moet radicaal anders’

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet volgens minister Carola Schouten “radicaal anders”. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat er drastisch minder bestrijdingsmiddelen worden gespoten. “Ik merk dat die discussie zich steeds meer verhardt, dat partijen tegen over elkaar komen te staan”, aldus Schouten. In een interview aan ZEMBLA reageert Schouten namens het kabinet voor het eerst op de resultaten van het Onderzoek Blootstelling Omwonenden (OBO) dat in opdracht van de overheid in de afgelopen jaren is uitgevoerd.

Wiesenvögel können kaum geschützt werden in pestizidbelasteten Felder

In dieser Untersuchung wurde bei 24 Viehwirtschaften in der niederländischen Provinz Gelderland (15 konventionelle und 9 ökologischen Betriebe) die Belastung von Kraftfutter, Dünger und Boden mit 685 Pestiziden und antiparasitären Medikamenten untersucht. Insgesamt 116 Pestiziden wurden auf 16 konventionellen Betrieben gefunden und 71 auf 9 ökologischen Betrieben. Keine einzige Probe war frei von Pestiziden.

It is hardly possible to protect grassland birds on pesticide-contaminated soil

In this study the presence of 664 pesticides and 21 anti-parasitic drugs was investigated in concentrated feed, manure and soil on 24 Gelderland livestock farms (15 conventional and 9 organic). In the three substrates, 134 different fungicides, herbicides, insecticides and biocides were found in ecologically relevant concentrations. No sample was free of pesticides. A total of 116 different pesticides was found on 16 conventional farms and 71 on 9 organic farms.

Bescherming van weidevogels is nauwelijks mogelijk op land dat wordt blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen

In dit onderzoek werd op 24 Gelderse veehouderijbedrijven (15 gangbare en 9 biologische) de belasting van krachtvoer, mest en bodem met 685 verschillende bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen onderzocht. Op de 16 gangbare bedrijven werden in het totaal 116 bestrijdingsmiddelen gevonden en op 9 biologische 71. Geen enkel monster was vrij van bestrijdingsmiddelen. De concentraties in biologisch krachtvoer waren gemiddeld 3,7 maal lager dan in gangbaar krachtvoer. De gehalten in mest en in de bodem waren bij biologische bedrijven resp.

Pestizide und Tier-Antibiotika in allen Fließgewässern Europas

Untersuchungen von Wasserproben aus 29 kleinen Wasserstraßen in zehn verschiedenen Ländern der Europäischen Union (Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien) zeigten erschreckend hohe Rückstände an Pestiziden und Tierarzneimitteln. Gefunden wurde die sagenhafte Menge von 103 Pestiziden und 21 Tierarzneimitteln. Stoffe, denen Tiere in der Umwelt ausgesetzt sind, die gar nicht Ziel der Präparate sind.

Pesticides and antibiotics polluting streams across Europe

Pesticides and antibiotics are polluting streams across Europe, a study has found. Scientists say the contamination is dangerous for wildlife and may increase the development of drug-resistant microbes. More than 100 pesticides and 21 drugs were detected in the 29 waterways analysed in 10 European nations, including the UK. A quarter of the chemicals identified are banned, while half of the streams analysed had at least one pesticide above permitted levels.

De strengere toetsing van de chronische toxiciteit van bestrijdingsmiddelen wordt al jaren gedwarsboomd

Sinds 2013 ligt in de EU een richtsnoer klaar om bijen en andere insecten te beschermen tegen pesticiden. De invoering daarvan wordt al jaren getraineerd, en Nederland blijkt daaraan mee te doen: ons land betoont zich gevoelig voor de argumenten van de pesticide-fabrikanten. Sinds januari 2019 ligt er een drastisch afgezwakte versie van het richtsnoer ter tafel. ‘Soms verlies ik mijn motivatie,’ verzucht degene tegenover me. ‘Er is nu vijf of zes jaar tijd verspild. Als het mensen het niet interesseert dat de bijen verdwijnen, dan accepteer ik dat.

Pflanzenschutzmittel vergiften kleine Bäche

Zwei Studien zeigen erneut, dass Gewässer in landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten stark mit Pflanzenschutzmitteln belastet sind. Die Konzentrationen einzelner Stoffe stellen über Monate hinweg ein Risiko für chronische Schäden der Pflanzen und Tiere im Wasser dar. Vom März bis im Oktober 2017 haben die Eawag und das Oekotoxzentrum Proben aus fünf kleineren Bächen genommen. Wie die Eawag berichtet, wurden die Einzugsgebiete der Bäche dabei jeweils unterschiedlich landwirtschaftlich genutzt. Untersucht wurden die Proben auf Pflanzenschutzmittel. Die Resultate sind besorgniserregend.