De grauwe gors staat op het randje van uitsterven in Vlaanderen

Recent onderzoek bracht aan het licht dat één van onze meest iconische akkervogels op het randje van uitsterven staat: de Grauwe gors (Emberiza calandra). De voorbije 15 jaar slonk hun aantal met 95%. Uit veldwerk van de Werkgroep Grauwe gors en Natuurpunt blijkt dat de soort nog maar op vier plaatsen in Vlaanderen voorkomt. Vroeger was hij een algemene verschijning, maar in 2003 telde de Vlaamse broedvogelatlas nog maar 850 broedparen. De achteruitgang ging snel: nog voor de broedvogelatlas gepubliceerd werd, bleek de integrale West-Vlaamse populatie al verdwenen. Vrijwilligerswerkgroep ‘Grauwe gors’ besloot daarop om de populatie, samen met Natuurpunt, nauwgezet op te volgen. In 2008 bleven er nog maar 250 koppels over in de leemstreek tussen Leuven en Maastricht. Sinds vorig jaar zijn de resultaten ronduit dramatisch: vorig jaar telden vrijwilligers amper 82 broedkoppels, een laatste telling vorig weekend kwam uit op amper 45 broedparen.

Bron: Natuurpunt, 19-06-17
https://www.natuurpunt.be/nieuws/zwanenzang-van-de-grauwe-gors-noopt-to…