Normoverschrijdingen in het water kunnen bij een aantal bestrijdingsmiddelen niet eens worden gemeten

Voor een aantal gewasbeschermingsmiddelen (Abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat, fenamiphos, fenoxycarb, lambdacyhalothrin, metsulfuron-methyl, pirimifos-methyl, pyridaben, pyriproxyfen, teflubenzuron) blijkt dat de laagste gehalten die in water kunnen worden aangetoond, hoger zijn dan de norm. Dit betekent dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld of aan de normen wordt voldaan. Deze stoffen zijn in 2010 aan de Regeling monitoring Kaderrichtlijn water (KRW) toegevoegd. Dit beeld klopt grotendeels met de informatie in de Bestrijdingsmiddelenatlas, maar daar worden voor de meeste stoffen ook een paar locaties gemeld waar de norm meer dan vijf keer wordt overschreden. Dat stelt het RIVM in het rapport 'Specifieke verontreinigende en drinkwater relevante stoffen onder de Kaderrichtlijn water' (bijlage).

Bron: Groene Ruimte, 18-07-2012
http://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=139866
Abamectine is een mengsel met ten minste 80% avermectine B1a en ten hoogste 20% avermectine B1b. Het is een fermentatieproduct van de bodembacterie Streptomyces avermitilis. Abamectine wordt ingezet tegen insecten en mijten op onder meer sla, tomaten, citrusvruchten en ander fruit, groenten en siergewassen. Het bestrijdt onder meer tripsen, mineervliegen en spintmijten. Het wordt daarnaast in toenemende mate gebruikt voor de teling van hennep. Abamectine wordt door verschillende firma's gecommercialiseerd. Merknamen zijn onder meer Acaramik, Agrimec, Inter abamectine, Vertimec en Zamir. Abamectine wordt ook in de diergeneeskunde gebruikt als ontwormmiddel. Het is tevens een werkzaam middel in lokmiddelen voor mieren (bijvoorbeeld in lokdoosjes).
Deltamethrin hoort tot de groep van synthetische pyrethroïde-esters (synthetische stoffen analoog aan de natuurlijke pyrethrines). Deltamethrin wordt ingezet in de land- en tuinbouw, maar het kan ook gebruikt worden in gebouwen tegen kruipende of vliegende insecten en spinnen, of om huisdieren of vee te beschermen tegen vlooien en ectoparasieten. Voor honden kan het via een vlooienhalsband of speciale shampoos; voor schapen of runderen zijn er speciale oplossingen om op de rug van de dieren te gieten. Merknamen zijn onder andere: Decis (voor gebruik in land- en tuinbouw), K-Othrine (tegen kruipende of vliegende insecten), Butox (voor de bescherming van vee) en de generieke merknaam Deltamethrin. De stof is giftig voor waterorganismen, in het bijzonder vissen, en voor bijen.
Esfenvaleraat is onder meer werkzaam tegen bladvretende rupsen, bladluizen, witte vliegen en de larven van de coloradokever. Esfenvaleraat behoort tot de groep van pyrethroïde-esters. Pyrethroïden zijn insecticiden waarvan de chemische structuur lijkt op die van het natuurlijke insecticide pyrethrum dat uit een aantal chrysanthemumsoorten geëxtraheerd wordt.
Fenamiphos is een organofosfaat insecticide. Lambdacyhalothrin hoort tot de groep van synthetische pyrethroïde-esters. Metsulfuron-methyl is een sulfonylurea herbicide.
Pyriproxyfen is een insecticide uit de groep van de Insect Groei Remmers en wordt gebruikt bij de bestrijding van vlooien bij honden en katten, maar is ook werkzaam tegen luizen en teken. De stof wordt in de handel gebracht onder de naam Exil Twinspot (Emax), Cyclio (Virbac). In Exil Tick Off Combispray (Emax) wordt pyriproxyfen gecombineerd met een adulticide middel (permethrin), dat ook volwassen exemplaren doodt.

Bronnen: Wikipedia & Toxipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pyriproxyfen
http://en.wikipedia.org/wiki/Metsulfuron-methyl
http://toxipedia.org/display/toxipedia/Lambda-Cyhalothrin
http://en.wikipedia.org/wiki/Fenamiphos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esfenvaleraat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deltamethrin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abamectine
Verdere informatie over bestrijdingsmiddelen is te vinden in de IUPAC FOOTPRINT Pesticides Properties database:

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/index.htm