Kunstmest en pesticiden kunnen bij gelijkblijvende oogst worden verminderd en toxines in het grondwater aanzienlijk worden teruggebracht

Onderzoekers van onder andere de Iowa State University hebben aangetoond dat met behulp van langere cycli betere opbrengsten mogelijk zijn voor maïs en sojabonen. Kunstmest en pesticiden kunnen worden verminderd met 88 procent en toxines in het grondwater aanzienlijk worden teruggebracht. Daarbij bleef de oogst gelijk of nam zelfs toe.“Chemicaliën en pesticiden zijn handige gereedschappen om de landbouw aan te sturen in plaats van te leiden,” concluderen wetenschappers.

De studie werd uitgevoerd op drie kavels van de Iowa State University. Op één kavel werd de standaard manier van landbouw bedreven, inclusief chemicaliën. Op de overige kavels werd gekozen voor een drie- en vierjarige cyclus, met aanzienlijk minder chemicaliën. Ter informatie: bij elk jaar in een cyclus wordt er een ander gewas verbouwd. In een driejarige cyclus volgen dus drie verschillende gewassen elkaar op. De onderzoekers geven verschillende redenen voor het resultaat. De belangrijkste is dat meer cycli bijdragen aan vruchtbaardere grond. Ten tweede is gebleken dat veeteelt en landbouw prima samengaan, doordat natuurlijke mest een prima vervanger is van kunstmest. Daarnaast zijn sommige soorten onkruid resistent geworden tegen bestrijdingsmiddelen en genetisch gemanipuleerde gewassen. Een natuurlijke aanpak helpt bij die soorten onkruid beter. De onderzoekers verwachten nog hogere opbrengsten als het ecosysteem dat ze nu hebben gecreëerd volwassen wordt. Op dit moment zijn de opbrengsten 4- tot 9 procent hoger dan bij de twee jarige cyclus met de normale hoeveelheid aan chemicaliën. Het is opvallend dat het om een directe vergelijking gaat tussen normale en biologische gewassen. Vaak wordt gedacht dat biologische teelt duurder is, omdat gewassen kwetsbaarder zijn en er meer land nodig is voor de teelt. Dat blijkt onjuist. Bij de rechtstreekse vergelijking is de winst gelijk of hoger bij bio-gewassen. Daar komt bij dat bio-gewassen in de markt hoger geprijsd zijn en dus nog een meerprijs opleveren. Kiezen voor minder pesticiden en kunstmest is niet de makkelijkste weg. Zo is de nieuwe methode intensiever. De velden moeten vaker worden geïnspecteerd, en chemicaliën en kunstmest selectiever ingezet. Simpelweg het hele veld behandelen met chemicaliën is een stuk makkelijker. De gecompliceerde arbeid vraagt om hoger opgeleide medewerkers. Echter, de besparingen op kunstmest en pesticiden maken de extra moeite meer dan goed. Daarnaast wordt de standaard techniek al generaties lang toegepast waardoor het lastig kan zijn voor boeren om ervan los te breken. “Dit waren simpele veranderingen […] We kwamen erachter dat wanneer je natuurkrachten niet tegenhoudt ze in je voordeel werken,” zei Adam Davis, de eerste auteur van het onderzoek.

Bron: The New York Times, 16-11-2012
http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/47944/pesticiden-kosten-geld-en-zij…