Gaat de kikker binnenkort verdwijnen?

Het komt niet vaak voor dat je getuige wordt van het uitsterven van een hele klasse van dieren. We waren er niet toen de dinosauriërs verdwenen, en de dodo was gewoon maar één vogelsoort - het was niet zo dat alle vogelsoorten verdwenen. Maar volgens wetenschappers is dat precies wat er met amfibieën gaat gebeuren: Kikkers en andere soorten in de amfibieën klasse staan op het punt te verdwijnen, tenzij natuurbeschermers onmiddellijk actie ondernemen.

Kikkers zijn alleen maar de meest dichtbevolkte groep van de klasse, die bijvoorbeeld ook salamanders omvat. Er zijn naar schatting 170 soorten alleen al in de laatste 10 jaar verdwenen en 1900 verkeren in een bedreigde staat (dat betekent dat uitsterven voor de deur staat). Een schimmel heeft in het laatste decennium de wereldwijde sterfte van kikkers in een stroomversnelling gebracht. De chytrid schimmel bedekt de kikkerhuid en verstopt de poriën. De kikker is aangewezen op zijn poreuze huid voor de waterverzorging en gedeeltelijk ook voor de ademhaling. De schimmel blokkeert in wezen de watervoorziening en bemoeilijkt de ademhaling. Uiteindelijk sterft de kikker aan uitdroging.

Bron:
Animal Planet, ongedateerd
http://animals.howstuffworks.com/endangered-species/frog-extinction.htm
Brochure Kikker & Co in de bijlage