Een beschrijving van incidenten met het grondontsmettingsmiddel metam-natrium

In combinatie met bodemvocht wordt metam-natrium omgezet in het schadelijke gas methylisothiocyanaat (MITC). Onnauwkeurig gebruik en/of stabiele weerscondities (warm, windstil, mistig,....) zorgen ervoor dat de gassen in de omgeving blijven hangen. Buurtbewoners klagen dan over de irriterende werking van deze stoffen (en soms ook over een doordringende geur). Afhankelijk van het bodemtype kan MITC tot 12 dagen of meer in de bodem aanwezig blijven. Naast MITC en waterstofsulfide kunnen ook methylisocyanaat (MIC), koolstofdisulfide en methylamine gevormd worden. Als MIC in contact komt met lucht verspreidt ze zich razendsnel, zoals bij de gasramp in Bhopal in India van 1984.

De Bhopal gas tragedie is ongetwijfeld één van de ergste industriële catastrofes in de geschiedenis van de mensheid die sterfte van 2500-6000 en verminking van meer dan 200 000 mensen tot gevolg had. Er zijn meer dan 500 000 geregistreerde slachtoffers die de tragedie hebben overleefd. Klinische studies hebben chronische ziekten aangetoond in blootgestelde cohorten, zoals longfibrose, astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), emfyseem, terugkerende luchtweginfecties, en hoornvliesbeschadigingen. De MIC damp is ongeveer 2 keer zo zwaar als lucht en verspreidt zich dus over de grond. Menging met de lucht erboven verloopt traag door het verschil in dichtheid.

Bodemontsmetting met metam-natrium wordt toegepast van mei tot eind september, met een piek in juli en augustus. Door het California Pesticide Illness Surveillance Program worden volgende symptomen gerapporteerd na blootstelling aan MITC: Huid - verschillende gradaties van irritatie tot verbranding bij langdurige blootstelling aan de vloeibare vorm; Ogen - Waterige, brandende en jeukende ogen, 'vervaagd' zicht (wellicht te wijten aan cornea oedeem secundair aan een lichte cornea verbranding); Luchtwegen - irritatie van neus en keel, hoesten en kortademigheid. In bepaalde gevallen treedt 7 tot 9 uur na de blootstelling acuut longoedeem op; Algemene klachten- nausea, pijn in de borst, hoofdpijn, diarree, gevoel van zwakte, duizeligheid, algeheel malaise, salivatie en braken. Kinderen en ouderen zijn potentieel meer gevoelig dan gezonde volwassenen.

Bronnen:
Sam De Coster et al (2008). Incidenten met metam-natrium/metam-kalium: advies voor lokale hulpverleners en huisartsen (bijlage)
Mishra PK et al. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2009;22(3):193 – 202
Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Methylisocyanaat#Toxicologie_en_veiligheid

Henk Tennekes

zo, 24/11/2013 - 12:07

Metam sodium is the most widely used soil fumigant, and the third most widely used pesticide in U.S. agriculture. Half
of its use is in potato production, and 90 percent of its use is in Idaho, Washington, Oregon, and California.
Metam sodium acts as a fumigant by breaking down into methylisothiocyanate (MITC). Symptoms of metam sodium poisoning in exposed people include burns, eye irritation, difficulty breathing, nausea, diarrhea, anxiety, and blurry vision. Poisonings have occurred as far as a mile from the application site. In laboratory animals, metam sodium caused a wide variety of health effects. These include a reduction in the activity of immune system cells, a reduction in the levels of the hormone that triggers ovulation, a reduction in leg strength, a reduction in activity, anemia, damage to the lungs, and damage to the liver. Both the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the California EPA classify metam sodium as a carcinogen (a compound that causes cancer). These classifications are based on laboratory studies in which metam sodium exposure caused malignant tumors. California EPA also classifies metam sodium as a reproductive toxicant because it has caused pregnancy loss in laboratory studies. Metam sodium commonly contaminates air in areas where it is used. A model developed by the California Department of Health Services estimated that almost 100,000 people in California are exposed to potentially damaging amounts of metam sodium in air. Millions of fish were killed by a metam sodium spill in California. Low levels of metam sodium cause malformations in fish. Metam sodium kills beneficial soil fungi and soil bacteria that cycle nitrogen, an important nutrient.

Bron: Metam Sodium. JOURNAL OF PESTICIDE REFORM/ SPRING 2006 • VOL. 26, NO.1
NORTHWEST COALITION FOR ALTERNATIVES TO PESTICIDES/NCAP
P.O. BOX 1393, EUGENE, OREGON 97440 / (541)344-5044 / www.pesticide.org

Henk Tennekes

wo, 27/11/2013 - 14:03

The Bhopal gas tragedy is undoubtedly one of the worst industrial disasters in the history of mankind resulting in mortality of 2500–6000 and debilitating over 200 000 people. Inhabitants in the township were exposed to different degrees and there are more than 500 000 registered victims that survived the tragedy. Clinical studies have shown chronic illnesses such as pulmonary fibrosis, bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), emphysema, recurrent chest infections, keratopathy and corneal opacities in exposed cohorts. Survivors continue to experience higher incidence of reported health problems including febrile illnesses, respiratory, neurologic, psychiatric and ophthalmic symptoms. In-utero exposure to methyl isocyanate in the first trimester of pregnancy caused a persistent immune system hyper-responsiveness, which was in an evident way genetically linked with the organic exposure. Recent experimental studies have provided mechanistic understanding of methyl isocyanate exposure at a molecular level. Immunotoxic implications, toxico-genomic effect, inflammatory response, elicitation of mitochondrial oxidative stress, chromosomal and microsatellite instability have been studied comprehensively in cultured mammalian cells.
Source: Mishra PK et al. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2009;22(3):193 – 202

Henk Tennekes

zo, 30/08/2015 - 14:08

Für das Fischsterben vor gut zwei Wochen in der Hönne zwischen Balve und Neuenrade seien maßgeblich Pestizide verantwortlich, schreibt der Märkische Kreis in einer offiziellen Mitteilung. Dies habe das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (NANUV) in seinem Abschlussbericht der Untere Wasserbehörde des Kreises mitgeteilt. Der nachgewiesene Stoff Methylisothiocyanat (MITC) ist für Fische stark giftig, wassergefährdend und biologisch nicht abbaubar.
Bron: Come-on.de, 10.08.2015
http://www.come-on.de/lennetal/balve/fischsterben-balve-ergebnisse-prob…