Bijna alle insectengroepen gaan in Nederland achteruit

Dat geldt zowel voor de groepen die als larve aan water zijn gebonden, zoals haften, libellen en steenvliegen, als ook bij groepen die geheel op het land leven. De relatief grootste achteruitgang is geconstateerd bij de steenvliegen. Door watervervuiling en normalisering van beken en rivieren verdwenen voor 1940 14 van de 28 inheemse soorten, tot 1960 nog eens vijf, en van de resterende negen soorten zijn er vier zéér lokaal en is één in de Geul levende soort al meer dan tien jaar niet waargenomen. Van de 60 soorten inheemse libellen worden er 15 in hun voortbestaan bedreigd; van de 76 soorten inheemse dagvlinders wordt voor 30 soorten gevreesd.

Uitgestorven dagvlinders in Nederland:
- Aporia crataegi - Groot geaderd witje
- Argynnis paphia - Keizersmantel
- Boloria euphrosyne - Zilvervlek
- Brenthis ino - Purperstreepparelmoervlinder
- Coenonympha hero - Zilverstreephooibeestje
- Cupido minimus minimus - Dwergblauwtje
- Euphydryas aurinia aurinia - Moerasparelmoervlinder
- Leptidea reali - Verborgen boswitje
- Lycaena hippothoe hippothoe - Rode vuurvlinder
- Maculinea alcon arenaria - Duingentiaanblauwtje (1979)
- Maculinea arion - Tijmblauwtje
- Maculinea nausithous - Donker pimpernelblauwtje
- Maculinea teleius - Pimpernelblauwtje
- Melitaea diamina - Woudparelmoervlinder
- Nymphalis antiopa - Rouwmantel
- Plebeius idas idas - Vals heideblauwtje
- Polyommatus semiargus semiargus - Klaverblauwtje
- Thymelicus acteon acteon - Dwergdikkopje
- Spialia sertorius sertorius - Kalkgraslanddikkopje

Uitgestorven libellen in Nederland:
- Coenagrion mercuriale mercuriale - Mercuurwaterjuffer
- Nehalennia speciosa - Dwergjuffer

Uitgestorven bijen in Nederland:
- Ammobates punctatus - Zandloperbij
- Andrena curvungula - Gewone klokjeszandbij
- Andrena marginata - Oranje zandbij
- Andrena nitidiuscula - Schermbloemzandbij
- Andrena pandellei - Donkere klokjeszandbij
- Andrena schencki - Rode zandbij
- Andrena thoracica - Zwartflankzandbij
- Anthidium byssinum - Grote harsbij
- Anthophora aestivalis - Mooie sachembij
- Anthophora bimaculata - Kleine sachembij
- Anthophora borealis - Noordelijke sachembij
- Anthophora plagiata - Schoorsteensachem
- Biastes truncatus - Gewone pantserbij
- Bombus confusus - Boloog
- Bombus cullumanus - Waddenhommel
- Bombus pomorum - Limburgse hommel
- Bombus subterraneus - Donkere tuinhommel
- Coelioxys alata - Kielstaartkegelbij
- Dufourea minuta - Composietglansbij
- Halictus eurygnathus - Holkopgroefbij
- Halictus quadricinctus - Vierbandgroefbij
- Lasioglossum laeve - Gladde groefbij
- Lasioglossum laevigatum - Gedoornde groefbij
- Nomada argentata - Zwarte wespbij
- Nomada furva - Glanzende dwergwespbij
- Nomada mutabilis - Rode wespbij
- Nomada obtusifrons - Platkielwespbij
- Nomada piccioliana - Kalkgraslandwespbij
- Nomada rhenana - Kale wespbij
- Nomada roberjeotiana - Kleine bonte wespbij
- Osmia anthocopoides - Zwaluwbij
- Osmia papaveris - Papaverbij
- Osmia xanthomela - Grote metselbij
- Rophites quinquespinosus - Slurfbij
- Thyreus orbatus - Vlekkenbij

Uitgestorven kokerjuffers in Nederland:
- Holocentropus insignis
- Hydroptila cornuta
- Hydroptila dampfi
- Ithytrichia lamellaris
- Micrasemodes minimus
- Oligoplectrum maculatum
- Sericostoma flavicorne
- Setodes viridis
- Silo piceus

Uitgestorven sprinkhanen & krekels in Nederland:
- Locusta migratoria - Europese treksprinkhaan
- Psophus stridulus - Klappersprinkhaan
- Tetrix bipunctata - Bosdoorntje

Uitgestorven steenvliegen in Nederland:
- Euleuctra geniculata
- Isogenus nubecula
- Isoperla grammatica
- Isoptena serricornis
- Leuctra fusca
- Marthamea selysii
- Protonemura nitida
- Taeniopteryx nebulosa
- Xanthoperla apicalis

Uitgestorven haften in Nederland:
- Ametropus fragilis
- Choroterpes picteti
- Ecdyonurus affinis
- Ecdyonurus dispar
- Habroleptoides modesta
- Habrophlebia lauta
- Heptagenia coerulans
- Isonychia ignota
- Oligoneuriella rhenana
- Palingenia longicauda
- Potamanthus luteus
- Siphlonurus aestivalis
- Siphlonurus alternatus
- Siphlonurus lacustris
Bronnen:
www.museumkennis.nl
http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i000962.html
Wikipedia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_uitgestorven_dieren_in_Nederland

Verdere informatie over de achteruitgang van de steenvlieg in Nederland:
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1206-Steenvlie…