Beleid en debat

It is hardly possible to protect grassland birds on pesticide-contaminated soil

In this study the presence of 664 pesticides and 21 anti-parasitic drugs was investigated in concentrated feed, manure and soil on 24 Gelderland livestock farms (15 conventional and 9 organic). In the three substrates, 134 different fungicides, herbicides, insecticides and biocides were found in ecologically relevant concentrations. No sample was free of pesticides. A total of 116 different pesticides was found on 16 conventional farms and 71 on 9 organic farms.

Bescherming van weidevogels is nauwelijks mogelijk op land dat wordt blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen

In dit onderzoek werd op 24 Gelderse veehouderijbedrijven (15 gangbare en 9 biologische) de belasting van krachtvoer, mest en bodem met 685 verschillende bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen onderzocht. Op de 16 gangbare bedrijven werden in het totaal 116 bestrijdingsmiddelen gevonden en op 9 biologische 71. Geen enkel monster was vrij van bestrijdingsmiddelen. De concentraties in biologisch krachtvoer waren gemiddeld 3,7 maal lager dan in gangbaar krachtvoer. De gehalten in mest en in de bodem waren bij biologische bedrijven resp.

Pestizide und Tier-Antibiotika in allen Fließgewässern Europas

Untersuchungen von Wasserproben aus 29 kleinen Wasserstraßen in zehn verschiedenen Ländern der Europäischen Union (Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Spanien) zeigten erschreckend hohe Rückstände an Pestiziden und Tierarzneimitteln. Gefunden wurde die sagenhafte Menge von 103 Pestiziden und 21 Tierarzneimitteln. Stoffe, denen Tiere in der Umwelt ausgesetzt sind, die gar nicht Ziel der Präparate sind.

Pesticides and antibiotics polluting streams across Europe

Pesticides and antibiotics are polluting streams across Europe, a study has found. Scientists say the contamination is dangerous for wildlife and may increase the development of drug-resistant microbes. More than 100 pesticides and 21 drugs were detected in the 29 waterways analysed in 10 European nations, including the UK. A quarter of the chemicals identified are banned, while half of the streams analysed had at least one pesticide above permitted levels.

De strengere toetsing van de chronische toxiciteit van bestrijdingsmiddelen wordt al jaren gedwarsboomd

Sinds 2013 ligt in de EU een richtsnoer klaar om bijen en andere insecten te beschermen tegen pesticiden. De invoering daarvan wordt al jaren getraineerd, en Nederland blijkt daaraan mee te doen: ons land betoont zich gevoelig voor de argumenten van de pesticide-fabrikanten. Sinds januari 2019 ligt er een drastisch afgezwakte versie van het richtsnoer ter tafel. ‘Soms verlies ik mijn motivatie,’ verzucht degene tegenover me. ‘Er is nu vijf of zes jaar tijd verspild. Als het mensen het niet interesseert dat de bijen verdwijnen, dan accepteer ik dat.

Heavy Neonicotinoid Insecticide Contamination Damaging British Rivers

The first analysis of new monitoring data reveals that British freshwaters are heavily contaminated with neonicotinoids. Half of the sites monitored in England exceed chronic pollution limits and two rivers are acutely polluted. Aquatic insects are just as vulnerable to neonicotinoid insecticides as bees and flying insects, yet have not received the same attention because the UK Government has not responded to calls to introduce systematic monitoring.

Pflanzenschutzmittel vergiften kleine Bäche

Zwei Studien zeigen erneut, dass Gewässer in landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebieten stark mit Pflanzenschutzmitteln belastet sind. Die Konzentrationen einzelner Stoffe stellen über Monate hinweg ein Risiko für chronische Schäden der Pflanzen und Tiere im Wasser dar. Vom März bis im Oktober 2017 haben die Eawag und das Oekotoxzentrum Proben aus fünf kleineren Bächen genommen. Wie die Eawag berichtet, wurden die Einzugsgebiete der Bäche dabei jeweils unterschiedlich landwirtschaftlich genutzt. Untersucht wurden die Proben auf Pflanzenschutzmittel. Die Resultate sind besorgniserregend.

Viele insektenfressende Vögel sterben

Ob Bachstelze (Motacilla alba), Kiebitz (Vanellus vanellus) oder Rauchschwalbe (Hirundo rustica): Die Zahl der insektenfressenden Vögel ist in den vergangenen 25 Jahren europaweit deutlich zurückgegangen. Durchschnittlich um 13 Prozent sank die Zahl dieser Vögel einer im Fachjournal Conservation Biology veröffentlichten Studie zufolge. Bei den insektenfressenden Ackerland-Vögeln sei der Rückgang sehr viel stärker als bei den insektenfressenden Waldvögeln.

Ctgb maakt 85 studies neonics openbaar

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaat 85 studies met middelen met de werkzame stof imidacloprid openbaar maken. Het besluit volgt op een lang lopende bezwaar- en beroepzaak uit 2012 van de Bijenstichting en de toelatinghouder Bayer CropScience.

De Bijenstichting verzocht in deze zaak de 85 neonicotinoïden-studies volledig openbaar te maken, terwijl Bayer CropScience juist volledige geheimhouding wilde. Het Ctgb besloot al eerder tot gedeeltelijke openbaarmaking, maar mocht dit besluit door de gerechtelijke procedures niet uitvoeren.

Het totaal aantal vlinders is tussen 1992 en 2017 met 43% gedaald

Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen. De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt. Rode Lijsten worden elke tien jaar door het Rijk geactualiseerd en vastgesteld.

Volgens de Rode Lijst Dagvlinders 2019 zijn:

15 soorten verdwenen uit Nederland
12 ernstig bedreigd
10 bedreigd
7 kwetsbaar
3 gevoelig
Slechts 29 soorten (38%) zijn niet bedreigd.