Beleid en debat

Die Ersetzung von Druckreys Dosis-Zeit-Wirkungsgesetz durch den flexibleren Acceptable Daily Intake

In den 1950er Jahren vertrat die Farbstoffkommission der DFG unter der Leitung des Biochemikers Adolf Butenandt und des Pharmakologen Hermann Druckrey eine Politik der Risikovermeidung in Bezug auf Lebensmittelzusatzstoffe. Sie rekapitulierte damit einen Diskurs über „Gift in der Nahrung“ und eine zivilisationskritische Deutung eines inneren Zusammenhangs zwischen Fremdstoffen und Krebsentstehung, der bereits zu Beginn der 1930er Jahre ausformuliert worden war.

139 Counties across the US where wild bees are at risk

Though they’re tiny, bees play a big role in making our food. But these fuzzy fliers are in trouble—and a new map highlights just how precarious the pollinator’s situation has become in the United States. Recently presented at the American Association for the Advancement of Science (AAAS) annual meeting, the map highlights 139 counties across the country where wild bees are at risk. Many of these danger regions encompass major agricultural zones like California’s Central Valley and a wide swath of the Great Plains.

Insecticiden roeien sprinkhanen en krekels uit

Meer dan een kwart van de Europese sprinkhaan- en krekelsoorten worden met uitsterven bedreigd door onduurzame landbouw in Europa. Dit blijkt uit een nieuw rapport van de International Union for Conservation of Nature. Omdat krekels en sprinkhanen een belangrijke voedselbron zijn voor veel vogels en reptielsoorten, brengt hun achteruitgang hele ecosystemen in gevaar. Het is de eerste keer dat wetenschappers de status van alle 1.082 sprinkhaan- en krekelsoorten in Europa onder de loep nemen.

Populations of farmland birds are in freefall, down a staggering 55% in the last three decades

Farmland covers 45% of the EU’s land area and these habitats are rocketing towards biodiversity oblivion. We cannot afford to mince our words here, the situation is very serious and requires both monitoring and action. The European Bird Census Council (EBCC), where many BirdLife partners play a key role, has been coordinating the collation of data on more than 160 common bird species across 28 European countries. The data collected is fundamental to understanding the future of European biodiversity – and the forecasts are alarming.

Interview met Jan Douwe van der Ploeg, WUR hoogleraar rurale sociologie

Moderne landbouwbedrijven worden gebruikt als etalage voor de export van kennis en agrarische technologie. Tegelijkertijd neemt het maatschappelijk draagvlak voor dat soort megabedrijven af omdat ze afbreuk doen aan het landschap en schade berokkenen aan het milieu en de biodiversiteit. Dat betoogt Jan Douwe van der Ploeg (66), scheidend hoogleraar rurale sociologie aan Wageningen Universiteit. In zijn afscheidsrede uitte Van der Ploeg, vaak gezien als een dissident binnen zijn eigen universiteit, scherpe kritiek op het Nederlandse landbouwbeleid en de rol die Wageningen daarin speelt.

Biozide wirken im Wasser giftiger als vermutet

Bakterienbasierte Produkte gehören weltweit zu den bedeutendsten Bioziden. Eines dieser in Europa sowie in den USA weit verbreiteten Produkte ist Dipel ES (Bodenbakterium Bacillus thuringiensis). Als Fraßgift entfaltet es seine toxische Wirkung im Darm der Schädlinge. In Deutschland wird es vor allem zur Bekämpfung von Schmetterlingsraupen wie dem Eichenprozessionsspinner auf Wald- und Parkflächen eingesetzt. Zugelassen ist es auch im ökologischen Obst-, Gemüse- und Ackerbau.

The Terminator ( Homo exterminans )

While many people will be little moved by the loss of ‘creepy crawlies’, a massive extirpation of insects spills over to affect the numbers of birds, frogs, reptiles and fish that rely on insects as food, and the decline of these in turn affects larger animals. It impairs the successful pollination of plants which provide up to a third of the world’s food supply, as well as the renewal of landscapes and forests. Modern plants have evolved largely to depend on insects to fertilise them: lose insects and the whole web of life attenuates and, in some cases, collapses.

Seed Treatment Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops

Neonicotinoids are the most widely used class of insecticides worldwide, but patterns of their use in the U.S. are poorly documented, constraining attempts to understand their role in pest management and potential nontarget effects. We synthesized publicly available data to estimate and interpret trends in neonicotinoid use since their introduction in 1994, with a special focus on seed treatments, a major use not captured by the national pesticide-use survey.

De schaduwkant van de tulpen uit Holland

Elk voorjaar staan de bollen in bloei en genieten we van de kleuren. Maar achter die kleuren gaat een taboe schuil: het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Daar hebben we het niet graag over. Toch is het gif slecht voor het milieu en slecht voor mens en dier. De vraag is: valt er te leven met het risico van gezondheidsschade? Of dat de economie mag prevaleren boven de volksgezondheid. Kunnen we vergelijkingen maken met de Q-koorts in Brabant? Het zal wel loslopen, zei men daar, totdat er doden vielen.

Frank Berendse (WUR) beschrijft de ramp op het boerenland die Henk Tennekes in 2010 voorspelde

Op het boerenland in heel West-Europa voltrekt zich een drama waarvan het einde nog niet in zicht is. Sinds 1960 is in Nederland driekwart van de broedvogels op het boerenland verdwenen, terwijl sinds de jaren 80 op veel plekken in West-Europa de hoeveelheid insecten met 80 tot 90 procent is afgenomen. De weilanden vol pinksterbloem, veldzuring en boterbloem zijn verdwenen en in Friesland heeft men de term landschapspijn uitgevonden voor het gevoel dat veel mensen hebben bij het steeds lelijker wordende landschap.