Fungiciden

Agricultural Intensification and Innate Immune Function in a Wild Bird Population

Agricultural intensification is an important anthropogenic perturbation of the environment. It is characterized by a specialization of the production process, which results in a switch from diverse plantations to large monocultures. Agricultural intensification is also associated with increased use of pesticides, harvest frequency, and density of plantations in cultivated areas. This type of practice is linked to the population decline of several bird species in Europe and North America.

Interview met Jan Douwe van der Ploeg, WUR hoogleraar rurale sociologie

Moderne landbouwbedrijven worden gebruikt als etalage voor de export van kennis en agrarische technologie. Tegelijkertijd neemt het maatschappelijk draagvlak voor dat soort megabedrijven af omdat ze afbreuk doen aan het landschap en schade berokkenen aan het milieu en de biodiversiteit. Dat betoogt Jan Douwe van der Ploeg (66), scheidend hoogleraar rurale sociologie aan Wageningen Universiteit. In zijn afscheidsrede uitte Van der Ploeg, vaak gezien als een dissident binnen zijn eigen universiteit, scherpe kritiek op het Nederlandse landbouwbeleid en de rol die Wageningen daarin speelt.

Pesticide concentrations in frog tissue and wetland habitats in a landscape dominated by agriculture

We examined the presence of pesticides and nutrients in water and sediment as indicators of habitat quality and assessed the bioaccumulation of pesticides in the tissue of two native amphibian species Pseudacris maculata (chorus frogs) and Lithobates pipiens (leopard frogs) at six wetlands (3 restored and 3 reference) in Iowa, USA. Restored wetlands are positioned on the landscape to receive subsurface tile drainage water while reference wetlands receive water from overland run-off and shallow groundwater sources.

Agricultural intensification caused steep population decline of the Great Bustard in Iran

The current distribution and recent population trends of the Great Bustard ( Otis tarda ) in Iran were investigated based on a literature review and unpublished data (1995–2008) followed by three years of census (2009–2011) in areas where the species is still breeding. Results suggest that Great Bustards have disappeared from a large part of their former distribution in the country, including East Azarbayjan, Hamedan and Kurdistan provinces. The surviving groups are concentrated in West Azarbayjan where numbers are rapidly declining.

De schaduwkant van de tulpen uit Holland

Elk voorjaar staan de bollen in bloei en genieten we van de kleuren. Maar achter die kleuren gaat een taboe schuil: het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen. Daar hebben we het niet graag over. Toch is het gif slecht voor het milieu en slecht voor mens en dier. De vraag is: valt er te leven met het risico van gezondheidsschade? Of dat de economie mag prevaleren boven de volksgezondheid. Kunnen we vergelijkingen maken met de Q-koorts in Brabant? Het zal wel loslopen, zei men daar, totdat er doden vielen.

Frank Berendse (WUR) beschrijft de ramp op het boerenland die Henk Tennekes in 2010 voorspelde

Op het boerenland in heel West-Europa voltrekt zich een drama waarvan het einde nog niet in zicht is. Sinds 1960 is in Nederland driekwart van de broedvogels op het boerenland verdwenen, terwijl sinds de jaren 80 op veel plekken in West-Europa de hoeveelheid insecten met 80 tot 90 procent is afgenomen. De weilanden vol pinksterbloem, veldzuring en boterbloem zijn verdwenen en in Friesland heeft men de term landschapspijn uitgevonden voor het gevoel dat veel mensen hebben bij het steeds lelijker wordende landschap.

Endokrine Disruptoren - Pestizidhersteller drängen die Kommission auf einen risikobasierten Ansatz

Diethylstilbestrol oder DES. Die 1938 erstmalig synthetisierte nicht-steroidale Verbindung war das erste künstliche Estrogen und wird als endokriner Disruptor eingestuft. Von 1940 bis 1971 wurde es Millionen von schwangeren Frauen verabreicht, um Komplikationen im Schwangerschaftsverlauf zu verhindern, obwohl sich schon in den 1950er Jahren Anzeichen seiner weitgehenden Wirkungslosigkeit für diese Aufgabe häuften - mit Folgen für die behandelten Frauen. Die Substanz kam außerdem bei der Hormontherapie des Prostatakarzinoms und als Mastbeschleuniger in der Viehzucht zum Einsatz.

As Trump’s EPA Takes Shape, Here’s Your Pesticide Cheat Sheet

In the final weeks and months of the Obama administration, the Environmental Protection Agency’s Office of Pesticide Programs issued a flurry of reports on some of the country’s most widely used pesticides. Decisions made on the basis of these environmental and health assessments will likely determine the level of pesticide residue allowed on the food we eat. They will affect children’s neurological health and development, particularly in agricultural communities. They will determine how farmworkers are protected from pesticide exposures.

Ctgb maakt biologische fruitteelt vrijwel onmogelijk

De Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO en telersvereniging Prisma luiden de noodklok over duurzame fruitteelt. Deze week werd bekend dat de toelating van Thiovit-Jet (spuitzwavel) vervalt in alle houtig kleinfruit gewassen. In grootfruit zijn maximaal 1 of 2 toepassingen per jaar toegestaan in de maanden maart tot en met mei. Met dit besluit verdwijnt de toekomst van de biologische fruitteelt in Nederland, stellen beide organisaties. Het gewasbeschermingsmiddelenpakket voor de schimmelbestrijding in de biologische appel en perenteelt was al onvoldoende.

Rachel Carson's Silent Spring sounded the alarm. The problem hasn't gone away, it's only intensified

Despite a steady rise in the manufacture and release of synthetic chemicals, research on the ecological effects of pharmaceuticals, pesticides, and industrial chemicals is severely lacking. This blind spot undermines efforts to address global change and achieve sustainability goals. So reports a new study in Frontiers in Ecology and the Environment. Emma J. Rosi , a freshwater ecologist at the Cary Institute and a co-author on the paper, explains, "To date, global change assessments have ignored synthetic chemical pollution.