Overige insecten

Droht uns ein Stummer Frühling?

In einer mit über 200 Zuhörerinnen und Zuhörern besuchten Veranstaltung des Kreisimkerverbandes Leer am 22.03.2017 verdeutlichte der bekannte niederländische Toxikologe, Dr. Henk Tennekes, die Brisanz der sogenannten Neonicotinoiden am Beispiel des Wirkstoffes „Imidacloprid.“ Der BAYER-Konzern hatte das Agrogift mit diesem Wirkstoff vor über 20 Jahren auf den Markt gebracht.

Schandalige berichtgeving van het CBS over de oorzaken van de achteruitgang weidevogels

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van de Nederlandse weidevogelstand door CBS en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het verdwijnen van weidevogels hangt volgens CBS samen met de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Enerzijds gaat het daarbij om directe verliezen van nesten en kuikens doordat bijvoorbeeld steeds vroeger en vaker gemaaid wordt.

Europese Commissie wil neonicotinoïden verbieden

De Europese Commissie stelt voor drie insecticiden definitief te verbieden in de open teelt. Het gaat om zogeheten neonicotinoïden met de werkzame stoffen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Dat blijkt uit gelekte documenten die The Guardian heeft ingezien. Als het voorstel wordt aangenomen, worden in Nederland vooral de teelten van koolzaad en mais geraakt, maar ook de teelt van bijvoorbeeld aardappelen en erwten. Producten met de werkzame stoffen imidacloprid en clothianidine worden verkocht door Bayer. Thiamethoxam is een product van Syngenta.

Het dode landschap van de rentmeesters van het CDA

Als ik door Nederland fiets, wandel of rijd, word ik verdrietig van de doodsheid van het platteland. Tachtig procent van ons land bestaat uit platgewalste turbograsvlakten of bespoten veevoervelden. De bodem is vergeven van diarree van miljoenen vetgemeste dieren, de akkers van chemische plantenverdelgers. Nu het groeiseizoen begint, zie ik de wintertarwe opkomen, uit het in insecticiden gedrenkte zaaigoed. Allemaal veevoer, maar ook wat we zelf eten is doordrenkt van vergif. Ik zie tractoren rijden, met een meters brede stellage erachter, waaruit tientallen sproeiers hun vergif spuiten.

Oostende bestrijdt bladluizen met lieveheersbeestjes

Dit voorjaar worden in Oostende 13.500 lieveheersbeestjes ingezet tegen de overlast van bladluizen in drie straten. “Een buurtbewoner uit de Voorhavenlaan signaleerde me bij een huisbezoek dat er hars kwam uit de bomen. Dat zorgde voor een kleverig goedje op het trottoir en geparkeerde auto's”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A). Onderzoek wees uit dat niet de bomen, maar de bladluizen de brij veroorzaakten die moeilijk kon worden verwijderd van het koetswerk of voetpad. De oplossing vond de stad in de natuur zelf. “De natuurlijke vijand van de bladluis is het lieveheersbeestje.

Saatgutbeize beeinträchtigt die Bodenorganismen

Derzeit bringen die Landwirte die Saat des Sommerweizens auf den Feldern aus, im Mai folgt dann die nächste größere Aussaat, jener von Mais. Und in beiden Fällen ist – meist prophylaktisch – großteils die Beimischung von Pestiziden zum Saatgut üblich. An der Boku Wien wurden nun die Folgen für die landwirtschaftlichen Böden unter die Lupe genommen – und das mit der ernüchternden Feststellung: Die Saatgutbeizung trägt nicht nur zum Bienensterben bei, auch die Bodenorganismen werden beeinträchtigt. Das belegen zwei voneinander unabhängig eingeleitete Studien.

Neonikotinoide sind mitschuldig am Verschwinden der Feldvögel

Neue wissenschaftliche Studien zeigen, dass Pestizide aus der Gruppe der Neonikotinoide nicht nur Honigbienen, sondern auch Wildbienen und Schmetterlinge gefährden. Neonikotinoide sind auch für das Vogelsterben in der europäischen industriellen Agrarlandschaft verantwortlich. Sie rauben den Singvögeln ihre Nahrung, die Insekten. Die Vögel verschwinden aus der Landschaft oder sie brüten nicht erfolgreich. Der holländische Toxikologe Dr. Henk Tennekes erkannte schon 2010 die Gefahr. Er veröffentlichte seine Forschungen in den Buch: "Desaster in the Making".

Utrecht lokt vogels voor duurzame insectenbestrijding op sportvelden

De gemeente Utrecht start een proef, waarbij vogels en vleermuizen worden ingezet om schadelijke insecten op sportvelden te bestrijden. Het doel van de proef is om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Voor de proef plaatste de gemeente dertig nestkasten op sportpark Zuilen. Die moeten verschillende soorten vogels, zoals spreeuwen en koolmezen, en vleermuizen aantrekken. De dieren eten insecten als muggen, kevers en engerlingen, die onder meer schade aan graswortels toebrengen.

Hundreds of Native US Bee Species Are Sliding Toward Extinction

In the first comprehensive review of the more than 4,000 native bee species in North America and Hawaii, the Center for Biological Diversity has found that more than half the species with sufficient data to assess are declining. Nearly 1 in 4 is imperiled and at increasing risk of extinction. The new analysis, "Pollinators in Peril: A systematic status review of North American and Hawaiian native bees", revealed that more than 700 species are in trouble from escalating pesticide use.