Insecticiden

Droht uns ein Stummer Frühling?

In einer mit über 200 Zuhörerinnen und Zuhörern besuchten Veranstaltung des Kreisimkerverbandes Leer am 22.03.2017 verdeutlichte der bekannte niederländische Toxikologe, Dr. Henk Tennekes, die Brisanz der sogenannten Neonicotinoiden am Beispiel des Wirkstoffes „Imidacloprid.“ Der BAYER-Konzern hatte das Agrogift mit diesem Wirkstoff vor über 20 Jahren auf den Markt gebracht.

Alarm over water: ‘Maak Drentse landbouw duurzaam’

Drenthe moet snel de landbouw verduurzamen. De provincie is daarmee nu de hekkensluiter in Nederland. Mede daardoor bevat het oppervlaktewater 74 verschillende bestrijdingsmiddelen, waarvan de helft zeer gevaarlijk. Dit stelt het internationale vrouwen- en milieunetwerk Women Engage for a Common Future. Dit WECF heeft de Drentse beken en kanalen onderzocht en noemt de situatie in de provincie ‘zorgwekkend’.

EU-Kommission erwägt Verbot von Neonicotinoiden

Die Europäische Kommission überlegt ein Verbot für neonicotinoide Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln in der EU einzuführen. Das berichtet die britische Zeitung Guardian mit Verweis auf vertraulich eingestufte EU-Dokumente, die ihr zugespielt worden seien. Danach sollen die drei neonicotinoiden Wirkstoffe Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam betroffen sein.

Schandalige berichtgeving van het CBS over de oorzaken van de achteruitgang weidevogels

Het gaat slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van de meest recente cijfers van de Nederlandse weidevogelstand door CBS en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Het verdwijnen van weidevogels hangt volgens CBS samen met de schaalvergroting en intensivering in de landbouw. Enerzijds gaat het daarbij om directe verliezen van nesten en kuikens doordat bijvoorbeeld steeds vroeger en vaker gemaaid wordt.

Dr. Henk Tennekes sprach auf Einladung des Kreisimkerverbandes-Leer über Gifteinsatz

Auf großes Interesse stieß am Mittwoch der Vortrag von Dr. Henk Tennekes, (Experimental Toxicology Services Nederland), zum Einsatz von Pestiziden. Im Saal der Gaststätte „Meta“ in Hesel mussten zusätzliche Stühle aufgestellt werden, damit jeder der rund 200 Besucher einen Sitzplatz erhielt. Die Vorsitzende des Kreis-Imkerverbandes, Almuth Janßen aus Hesel, war als Veranstalterin „schlicht erschlagen von der großen Resonanz“, wie sie sagte. Tennekes stellte seine in jahrelanger Forschung ermittelten Untersuchungsergebnisse in wissenschaftlicher Form mit vielen Daten und Tabellen dar.

Europese Commissie wil neonicotinoïden verbieden

De Europese Commissie stelt voor drie insecticiden definitief te verbieden in de open teelt. Het gaat om zogeheten neonicotinoïden met de werkzame stoffen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Dat blijkt uit gelekte documenten die The Guardian heeft ingezien. Als het voorstel wordt aangenomen, worden in Nederland vooral de teelten van koolzaad en mais geraakt, maar ook de teelt van bijvoorbeeld aardappelen en erwten. Producten met de werkzame stoffen imidacloprid en clothianidine worden verkocht door Bayer. Thiamethoxam is een product van Syngenta.

Néonicotinoïdes: Bruxelles propose enfin l’interdiction

La Commission européenne propose une interdiction totale des trois néonicotinoïdes sous moratoire depuis 2013, sauf pour une utilisation sous serre. Un succès pour plusieurs associations, qui demandent que l’ensemble des pesticides fassent l’objet d’un examen aussi critique. C’est peut-être le début de la fin pour ces insecticides les plus utilisés au monde, accusés de précipiter le déclin des pollinisateurs.

L’Union nationale de l’apiculture française accuse le ministère de cacher les dégâts des pesticides sur les ruches

« Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées. » L’Union nationale de l’apiculture française (UNAF) a fait sienne la boutade de Churchill et devait publier, vendredi 24 mars, une note critique sur le programme national de surveillance de la mortalité des abeilles. Conduit par les services du ministère de l’agriculture, ce programme est, selon l’UNAF, entaché de plusieurs biais et tours de passe-passe statistiques conduisant à minimiser le rôle des pesticides dans le déclin des abeilles.

Het dode landschap van de rentmeesters van het CDA

Als ik door Nederland fiets, wandel of rijd, word ik verdrietig van de doodsheid van het platteland. Tachtig procent van ons land bestaat uit platgewalste turbograsvlakten of bespoten veevoervelden. De bodem is vergeven van diarree van miljoenen vetgemeste dieren, de akkers van chemische plantenverdelgers. Nu het groeiseizoen begint, zie ik de wintertarwe opkomen, uit het in insecticiden gedrenkte zaaigoed. Allemaal veevoer, maar ook wat we zelf eten is doordrenkt van vergif. Ik zie tractoren rijden, met een meters brede stellage erachter, waaruit tientallen sproeiers hun vergif spuiten.