Fungiciden

Wissenschaftler empfehlen eine zurückhaltende Fungizidanwendung, um ungeplante Futterbelastungen der Honigbienen zu vermeiden

Die Behandlung von Nutzpflanzen mit Fungiziden gilt in Imkerkreisen gemeinhin als ungefährlich für Honigbienen. Viele Imker lassen sich dadurch beruhigen, dass nicht direkt in die Beuten gespritzt wird. Inwieweit die Annahmen und Hoffnungen der Realität entsprechen, haben Wissenschaftler für den Fall der Spritzungen bei der Mandelblüten näher untersucht. Honigbienen tragen jährlich Milliarden-Summen zur Wirtschaftsleistung durch die Bestäubung großer landwirtschaftlicher Kulturen bei.

Alarm over water: ‘Maak Drentse landbouw duurzaam’

Drenthe moet snel de landbouw verduurzamen. De provincie is daarmee nu de hekkensluiter in Nederland. Mede daardoor bevat het oppervlaktewater 74 verschillende bestrijdingsmiddelen, waarvan de helft zeer gevaarlijk. Dit stelt het internationale vrouwen- en milieunetwerk Women Engage for a Common Future. Dit WECF heeft de Drentse beken en kanalen onderzocht en noemt de situatie in de provincie ‘zorgwekkend’.

Pour une révolution dans l’agriculture: vers un traite mondial sur les pesticides

Pour les experts de l’ONU, l’idée que les pesticides sont essentiels pour nourrir une humanité qui ne cesse de croître est un « mythe ». Le rapport présenté mercredi 8 mars 2017 au Conseil des Droits humains de l’ONU est particulièrement critique des multinationales de l’agrochimie qui produisent ces substances. Il les accuse notamment d’en « systématiquement nier les dangers et les dommages». » et d’avoir « des tactiques de marketing agressives et contraires à l’éthique ». Le document dénonce en outre leur intense lobbying en direction des gouvernements.

Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen heeft volgens VN rapport catastrofale gevolgen

Het grootschalige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw wereldwijd is volgens de VN gevaarlijk voor de volksgezondheid, heeft rampzalige gevolgen voor het milieu en is in strijd met de rechten van de mens. Jaarlijks sterven 200.000 mensen aan acute vergiftiging door bestrijdingsmiddelen. Dat stelt de Rapporteur voor het recht op Voedsel van de Verenigde Naties deze week in een nieuw verschenen rapport. De VN maakt zich grote zorgen over de effecten van het grootschalig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de volksgezondheid.

Die Behandlung von Saatgut mit Pestiziden beeinträchtigt Bodenorganismen

Die Behandlung von Saatgut mit Pestiziden beeinträchtigt nicht nur Bienen und andere Bestäuber, sondern auch Bodenorganismen. Wie Wiener Forscher in zwei Studien zeigen, nimmt dadurch die Abbautätigkeit im Boden ab, die Aktivität von Regenwürmern geht zurück. Verstärkt werden diese negativen Folgen der Saatgut-Beizung durch Behandlung mit einem Glyphosat-Herbizid, so die Forscher in den Fachjournalen "BMC Ecology" und "Frontiers in Plant Science".

VN-voedselrapporteur gaat de strijd aan met pesticiden

De huidige VN-rapporteur voor het recht op voedsel, Hilal Elver, staat minstens even kritisch tegenover het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen als haar voorganger Olivier De Schutter. Zij schreef een rapport over de ongewenste effecten van pesticiden op het milieu en de menselijke gezondheid. Het leest als een aanklacht: “Fabrikanten promoten pesticiden op een agressieve manier en argumenteren dat ze nodig zijn om een groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien.

Human health implications of organic food and organic agriculture

This report reviews the existing scientific evidence regarding the impact of organic food on human health from an EU perspective and the potential contribution of organic management practices to the development of healthy food systems. Very few studies have directly addressed the effect of organic food on human health. They indicate that organic food may reduce the risk of allergic disease and obesity, but this evidence is not conclusive. Consumers of organic food tend to have healthier dietary patterns overall.

Het gebruik van proefdieren kan met analyses van dosis-werkingsrelaties worden teruggedrongen

De uitgaven voor de ontdekking en ontwikkeling van een nieuw gewasbeschermingsmiddel liggen nu in de buurt van $ 300.000.000, terwijl op hetzelfde moment bij recent ontwikkelde producten onvoldoende informatie beschikbaar bleek te zijn voor de beoordeling van de veiligheid in het milieu. Grote informatiehiaten bestaan ​​ook bij de veiligheidsbeoordeling van een groot aantal bestaande chemische stoffen.

Dose: Time-to-effect analyses can identify hazardous chemicals at an early stage of product development

Expenditure for discovery and development of a new crop protection product is now approaching the $ 300 million mark, while at the same time underpinning information gaps in environmental safety assessment. Large information gaps also exist for the safety of a vast number of existing chemicals in commerce. Addressing safety information gaps of new and existing chemicals with increased conventional toxicity testing would skyrocket costs and animal usage and contravene the 3Rs principles to refine, reduce, and replace animal testing.

UN experts denounce 'myth' pesticides are necessary to feed the world

The idea that pesticides are essential to feed a fast-growing global population is a myth, according to UN food and pollution experts. A new report, being presented to the UN human rights council on Wednesday, is severely critical of the global corporations that manufacture pesticides, accusing them of the “systematic denial of harms”, “aggressive, unethical marketing tactics” and heavy lobbying of governments which has “obstructed reforms and paralysed global pesticide restrictions”.