Search for Charadrius alexandrinus

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

 1. Charadrius alexandrinus

  Charadrius alexandrinus

 2. Veel vogelsoorten van de Waddenzee worden met uitsterven bedreigd

  … ostralegus, kluut Recurvirostra avosetta, strandplevier Charadrius alexandrinus, bontbekplevier Charadrius hiaticula, watersnip Gallinago gallinago, grutto …

  1 comment

 3. NABU warnt vor dramatischen Rückgängen bei vielen Vogelarten im deutschen Wattenmeer

  NABU warnt vor dramatischen Rückgängen bei vielen Vogelarten im deutschen Wattenmeer

  0 comments

 4. Van de bedreigde vogelsoorten op de Nederlandse rode lijst van 2004 gaan alleen de insecteneters verder achteruit

  Van de bedreigde vogelsoorten op de Nederlandse rode lijst van 2004 gaan alleen de insecteneters verder achteruit

  0 comments

 5. Rote Liste der Brutvögel Deutschlands - Kategorie 1 - vom Aussterben bedroht

  Rote Liste der Brutvögel Deutschlands - Kategorie 1 - vom Aussterben bedroht

  0 comments

 6. Tegenovergestelde ontwikkelingen van insectenetende en visetende vogelsoorten in vergelijkbare broedbiotopen sinds de invoering van imidacloprid

  Tegenovergestelde ontwikkelingen van insectenetende en visetende vogelsoorten in vergelijkbare broedbiotopen sinds de invoering van imidacloprid

  0 comments

 7. Broedende steltlopers sterk verminderd in het Zwin

  Broedende steltlopers sterk verminderd in het Zwin

  0 comments

 8. De steltlopers hebben het zwaar

  De steltlopers hebben het zwaar

  0 comments

 9. De broedpopulatie van de strandplevier is zeer sterk gedaald in de afgelopen 35 jaar

  De broedpopulatie van de strandplevier is zeer sterk gedaald in de afgelopen 35 jaar

  0 comments

 10. The decline of the Kentish Plover in the Dutch Delta relates to insect decline and surface water contamination with imidacloprid

  The decline of the Kentish Plover in the Dutch Delta relates to insect decline and surface water contamination with imidacloprid

  0 comments