Groene glazenmaker in een jaar tijd met 90% achteruit in de Krimpenerwaard

Vrijwilligers tellen de zeldzame en beschermde groene glazenmaker samen met De Vlinderstichting in het kader van het Agrarisch Meetnet Libellen. Dit landelijke meetnet is in 2016 gestart in vier provincies: Groningen, Friesland, Utrecht en Zuid-Holland. De tellingen worden uitgevoerd in sloten binnen de veenweidegebieden, waar leefgebied voor de groene glazenmaker aanwezig is. In de zomer van 2017 bleek uit tellingen in de Krimpenerwaard een zeer sterke achteruitgang van de groene glazenmaker: maar liefst 90 procent vergeleken met 2016.

De groene glazenmaker vliegt in de buurt van krabbenscheersloten, vooral in juli en augustus. Krabbenscheer is een drijvende waterplant, die lijkt op aloë en een stengel in een wortelstelsel heeft. Mannetjes hebben overdag bij gunstig weer (warm en droog met weinig wind) een territorium boven de sloten; vrouwtjes zetten hun eitjes hier af in de planten. De larven leven vervolgens in de krabbenscheerplanten. De binding tussen de twee is zo sterk dat groene glazenmakers helemaal niet voorkomen in gebieden zonder krabbenscheer.

De resultaten van twee onderzoeksjaren, 2016 en 2017, zijn voor de verschillende regio’s vergeleken. Opvallend is dat de tellingen van de twee jaren in de regio’s Noord-Nederland, Utrecht en Zuid-Holland-Noord vergelijkbaar zijn en een lichte achteruitgang laten zien, maar dat geldt niet voor de Krimpenerwaard (Zuid-Holland-Zuid). Hier constateren we een afname van bijna 90 procent en dat is zeer zorgelijk.

Bron: Nature Today, 25-01-18
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24093